វេទិការអាស៊ីបូរព៌ារលើកទី ១១ អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យទេសចរណ៍

វេទិការអាស៊ីបូរព៌ារលើកទី ១១ អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យទេសចរណ៍ - ảnh 1
វេទិការអាស៊ីបូរព៌ារលើកទី ១១ អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យទេសចរណ៍ (Image: Vietnam+)

(VOVworld) – វេទិការអាស៊ីបូរព៌ារ (EAF) លើកទី ១១ ដោយប្រធានបទ “បង្កើន
ការផ្សារភ្ជាប់មនុស្ស” បានបើកនៅទីក្រុង Kyoto (ជប៉ុន) នាថ្ងៃទី ២១ សីហា។
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យទេសចរណ៍រវាងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិក អាស៊ានសារៈសំខាន់នៃទេសចរណ៍ក្នុងតំបន់ការលើកទឹកចិត្តមនុស្សម្នាក់ៗជួប
ប្រាស្រ័យជាមួយគ្នាផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ជាដើម គឺជាបណ្ដាខ្លឹមសារស្នូលដែលត្រូវ
បានពិភាក្សាក្នុងវេទិការលើកនេះ។ តាមគំរោង បណ្ដាតំណាងចូលរួមនឹងផ្លាស់ប្តូរ ទស្សនៈរបស់ខ្លួនអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលើវិស័យទេសចរណ៍និង ការអភិវឌ្ឍន៍ចីរភាពរបស់ផ្នែកទេសចរណ៍នៅទ្វើបអាស៊ី៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ