វិទ្យាស្ថានការពារប្រទេសត្រូវក្តាប់ជាប់សភាពការណ៍លើកកំពស់សមត្ថភាពព្យាករណ៍យុទ្ធសាស្ត្រ

វិទ្យាស្ថានការពារប្រទេសត្រូវក្តាប់ជាប់សភាពការណ៍លើកកំពស់សមត្ថភាពព្យាករណ៍យុទ្ធសាស្ត្រ - ảnh 1
វិទ្យាស្ថានការពារប្រទេសត្រូវក្តាប់ជាប់សភាពការណ៍លើកកំពស់សមត្ថភាពព្យាករណ៍យុទ្ធសាស្ត្រ

(VOV)_នេះជាសំណូមពរដែលបានប្រធានរដ្ឋ លោក Tran Dai Quang នាំ​ចេញ ក្នុង
ពិធិរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ លើកទី៤០ទិវាប្រពៃណីនិងទទួលគ្រឿង​ឥស្សារិយ៍ឯករាជ្យ 
ថ្នាក់ទីមួយ របស់វិទ្យាស្ថានការពារប្រទេស នាព្រឹកថ្ងៃទី៣ មករា។ ប្រធានរដ្ឋបានសង្កត់
ធ្ងន់ទៅលើភារកិច្ចការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាព​ របស់ប្រទេសជាតិ ក្នុងសភាពការណ៍
ថ្មី ត្រូវទាមទារអោយកងទ័ពប្រជាជន​និយាយរួម និងវិទ្យាស្ថានការពារប្រទេសនិយាយ
ដោយឡែក ត្រូវបន្តពង្រីកតួនាទីស្នូល ក្នុងបុព្វហេតបង្កើនកិច្ចការពារប្រទេស ការពារ
មាតុប្រទេស។ ប្រធានរដ្ឋ លោក Tran Dai Quang បានស្នើអោយវិទ្យាស្ថានត្រូវធ្វើ​សេនា
ធិការ​ទាន់ពេលវេលាជាមួយបក្ស រដ្ឋ គណៈកម្មាធិការបក្សយោធា និងក្រសួងការពារ
ជាតិ អំពីបញ្ហាការពារប្រទេស យោធា ការពារមាតុប្រទេស៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ