វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមវៀតណាមលាតត្រដាងអនុវត្តភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៥

វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមវៀតណាមលាតត្រដាងអនុវត្តភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៥ - ảnh 1
សមាជិកអចិន្ត្រៃគណៈលេខាលោក Le Hong Anh ថ្លែងមតិនៅសន្និសីទនេះ

(VOVworld) - នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ មករា នៅរដ្ឋធានីហាណូយ វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រ
សង្គមវៀតណាម បានរៀបចំសន្និសីទបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៤និង លាតត្រដាង
អនុវត្តភារកិច្ចសំរាប់ឆ្នាំ២០១៥ ដោយមានការចូលរួមរបស់សមាជិកការិយាល័យ
នយោបាយនិងជាសមាជិក អចិន្ត្រៃគណៈលេខាលោក Le Hong Anh និងឧប
នាយករដ្ឋមន្រ្តីលោក Vu Duc Dam។ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម
វៀតណាម បានខិតខំ ប្រឹងប្រែងសំរេចបណ្ដាការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រប្រកប
ដោយគុណភាពនិង ប្រសិទ្ធភាព។ជាពិសេសគឺ ការសំរាចបូកសរុបបញ្ហាធំចំនួន
៧ ក្នុងភារកិច្ចបូក សរុប៣០ឆ្នាំដំណើរការការផ្លាស់ប្ដូរថ្មី ទទួលបានការវាយតំលៃ
ខ្ពស់ពីថ្នាក់ដឹកនាំបក្សនិងរដ្ឋ។ ថ្លែងមតិនៅសន្និសីទនេះ លោក Le Hong Anh
បានសំណូមពរវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមវៀតណាម បង្កើនកិច្ចសហប្រតិ
បតិ្តការអន្តរជាតិ កសាងឲ្យបានជួរកម្មាភិបាលវិទ្យាសាស្ត្រមានគុណភាពនិង
សមត្ថភាពខ្ពស់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ