វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម​ជួយជ្រោមជ្រែងសចលនាបរិច្ចាកឈាមស្ម័គ្រចិត្ត


វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម​ជួយជ្រោមជ្រែងសចលនាបរិច្ចាកឈាមស្ម័គ្រចិត្ត - ảnh 1
បណ្ដាអ្នកយកព័ត៍មាន អ្នកនិពន្ធនៃវិទ្យុសម្លេងវៀតណាម បានចូលរួម÷ទិវាបុណ្យបរិច្ចាកឈាម ​(VOV)

 (VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៤ សីហា នៅទីក្រុងហាណូយ បណ្ដាអ្នកយក​ព័ត៍មាន ​អ្នក​និពន្ធនៃវិទ្យុសម្លេងវៀតណាម បានចូលរួម÷ទិវាបុណ្យបរិច្ចាកឈាម ឆ្នាំ ២០១៣។ ជាប្រចាំឆ្នាំ សហជិពវិទ្យុសម្លេងវៀតណាម សុទ្ធតែ​ចលនាកម្មាភិបាល បុគ្គលិក ចូល
រួមកម្មវិធីនេះ។ជាពិសេស ក្នុងឆ្នាំ ២០១៣នេះ ​សហជិពវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមបានរួម​សហការជាមួយវិទ្យាស្ថានឈាមវិទ្យា បញ្ជូលឈាមមជ្ឈឹម បានរៀបចំទិវាបុណ្យបរិច្ចាក
ឈាម នៅវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមក្នុងបំណង​÷​នឹងមានដំណក់ឈាមច្រើនជាង ​ដើម្បី​ជួយសង្គ្រោះមនុស្ស។ លោកស្រី Vo Thi Xuan Hong អនុ​ប្រធាន​គណះកម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍សហជិពវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមបានអោយដឹងថា÷

          “ ទិវាបរិច្ចាកឈាមប្រៀប ដូចជាទិវាបុណ្យ របស់វិទ្យុសម្លេងវៀត​ណាម​។ ​ការបរិច្ចាកឈាម ជួយសង្គ្រោះមនុស្ស នឹងបានវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមបន្តរក្សារ​អនុវត្តជាប្រចាំឆ្នាំ និងអភិវឌ្ឍណ៍ខ្លាំងជាងទៀត ក្នុងឆ្នាំជាបន្ត។ ប្រការណា​ដែលនាំមកផលប្រយោជន៍អោយសហគមន៍ គឺវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមនឹង​ជួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្លា៕” 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ