វិទ្យុសម្លេងវៀតណាមនិងស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ជាតិស្លូវ៉ាគី

វិទ្យុសម្លេងវៀតណាមនិងស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ជាតិស្លូវ៉ាគី - ảnh 1
វិទ្យុសម្លេងវៀតណាមនិងស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ជាតិស្លូវ៉ាគី

(VOV)_ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាងវិទ្យុសម្លេង​វៀត
ណាម ជាមួយស្ថានីយ៍ផ្សាយសម្លេងនិងទូរទស្សន៍ជាតិស្លូវ៉ាគី បានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី២៤
វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ។ តាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ភាគីទាំងពីរបានសហប្រតិបត្តិការ
ផ្សាយកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងនិងទូរទស្សន៍ផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន​ កម្មវិធីឧទ្ទេសនាមអំពីវប្បធម៌ 
សេដ្ឋកិច្ចទេសចរណ៍និងការ ផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូនានា រៀបចំសិក្ខាសាលា ចែករំលែក
បទពិសោធន៍…លៗ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ