វាលសណ្តទន្លេ Cuu Long ទាក់ទាញអង្គភាពអាជីវកម្មវិនិយោគអាជីវកម្ម Logistics

9 មករា 2017 - 17:26:10

វាលសណតទនលេ cuu long ទាកទាញអងគភាពអាជវកមមវនយោគអាជវកមម logistics hinh 0
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Vuong Dinh Hue

(VOV)_នាថ្ងៃទី៩មករា នៅក្នុងសន្និសីទស្ដីអំពីការទាក់ទាញទុនវិនិយោគ អាជីវ
កម្ម Logistics វាលសណ្ដទន្លេ Cuu Long ដែលបានរៀបចំឡើងនៅ​ទីក្រុង​ Can Tho
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Vuong Dinh Hue បានសម្ដែង​គោល​បំណង​ថា៖
 មានបន្ថែមវិនិយោគិនបើកទូលាយការវិនិយោគ អាជីវកម្ម Logistics នៅទីនេះ។
 ទន្ទឹមនឹងនោះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើអោយបណ្ដា​តំបន់ត្រូវជ្រួតជ្រាបស្មារតី
របស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច អង្គភាពអាជីវកម្ម ។

          នៅទីនេះអង្គសន្និសីទបានប្រមូលផ្តុំធ្វើអធិប្បាយ វិភាគនិងវាយតំលៃអំពី​
ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងសេដ្ឋកិច្ច សង្គម ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអំពី Logistics ​សក្ដានុភាព​ 
ឧត្តមភាព យថាទស្សន៍និងឧបសគ្គនានា ក្នុងពេលវិនិយោគ Logistics ​នៅតំបន់
វាលសណ្ដទន្លេ Cuu Long ផងដែរ៕

ឧទ្ទេសនាមអំពីឆាកល្ខោនកណ្តាលវាលនៅវិធីដើរថ្មើជើងនៃទីក្រុងហាណូយ

ឧទ្ទេសនាមអំពីឆាកល្ខោនកណ្តាលវាលនៅវិធីដើរថ្មើជើងនៃទីក្រុងហាណូយ

(VOVworld)-លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី! ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ ការណាល់ផ្សាយជា ភាសាបរទេសនៃវិទ្យុសម្លេងវៀតណាម ទទួលបានសំបុត្រមួយចំនួន មកពី ប្រទេសនិងតំបន់ដែនដីទូទាំងពិភពលោក ។ក្នុងនោះកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរ ទទួលបានសំបុត្រចំនួន៣ មកពីមិត្តអ្នកស្ដាប់ អ៊ុំសាវឿននិង រិន្តាធិនមកពីខេត្តកណ្តាលនិងខេត្តស្វាយរៀង ប្រទេសកម្ពុជានិងមិត្តសុខពិសី។ ក្នុងនាទីប្រអប់សំបុត្រមិត្តអ្នកស្ដាប់ពេលនេះ យើងខ្ញុំសូមឧទ្ទេសនាមជាមួយមិត្តអ្នកស្តាប់អំពីឆាកល្ខោនកណ្តាលវាលនៅ វិថីដើរដោយថ្មើជើងនៃទីក្រុងហាណូយតាមសំណូមពររបស់មិត្តអ្នកស្តាប់ សុខ ពិសី។

អានបន្ថែម