សិក្ខាសាលា÷ការកសាងពាណិជ្ជសញ្ញា​ទេសចរណ៍វៀតណាម

សិក្ខាសាលា÷ការកសាងពាណិជ្ជសញ្ញា​ទេសចរណ៍វៀតណាម  - ảnh 1
ការកសាងពាណិជ្ជសញ្ញាជាការងារដ៏ចាំបាច់ក្នុងដំណាក់កាលនាបច្ចុប្បន្ន

          (VOV)_សិក្ខាសាលា ស្ដីពី÷ ការកសាងពាណិជ្ជសញ្ញា​ទេសចរណ៍វៀតណាម  ត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅ នាព្រឹកថ្ងៃទី ២២ សីហានៅទីក្រុងហាណូយ។ សិក្ខាសាលា គឺសំដៅរួមចំណែកលាតត្រដាងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​ទេសចរណ៍វៀតណាម  ដល់ឆ្នាំ ២០២០ ទស្សនវិស័យដល់ឆ្នាំ ​២០៣០ …។ល។

តាមការវាយតំលៃនៅសិក្ខាសាលាលើកនេះថា÷ ក្នុងរយះពេលប៉ុន្មានឆ្នាំជិតៗ
នេះ វៀតណាមបានក្លាយទៅជាប្រទេសមួយ ក្នុងចំណៅមប្រទេសនានាមានល្បឿន
អភិវឌញឍណ៍ទេសចរណ៍ខ្ពស់បំផុតនៅអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វីក។​ប៉ុន្តែ ផ្នែកទេសចរណ៍ក៏
នៅ មានគ្រោះអាសន្នអភិវឌ្ឍន៍អស្ថិរភាពជាច្រើន។ លោក Vu The Binh ប្រធាន សម្ព័ន្ធសមាគមន៍ធ្វើដំណើរវៀតណាម ​បានចាត់ទុកថា÷

          “ ការកសាងពាណិជ្ជសញ្ញាជាការងារដ៏ចាំបាច់ក្នុងដំណាក់កាលនាបច្ចុប្បន្ន។ ​យើងត្រូវខំប្រឹងប្រែងកសាងបណ្ដាពាណិជ្ជសញ្ញាស្នូល ពិសេសដោយឡែក  ឆាប់កាលនាល្អកាលនោះ  ដើម្បីយើងជំរុញការផ្សព្វផ្សាយ ទាក់ទាញភ្ញៀវទេស
ចរណ៍មកដល់​វៀតណាម។”  

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ