សិក្ខាសាលាជាតិ៖រក្សាភាពស្រស់ថ្លារបស់ភាសាវៀតណាមនៅលើមធ្យោបាយព័ត៌មានមហាជន

សិក្ខាសាលាជាតិ៖រក្សាភាពស្រស់ថ្លារបស់ភាសាវៀតណាមនៅលើមធ្យោបាយព័ត៌មានមហាជន - ảnh 1
 អគ្គនាយកវិទ្យុសម្លេងវៀតណាម លោក Nguyen The Ky បាន

(VOV)_នារសៀលថ្ងៃទី៥ វិច្ឆិកា សិក្ខាសាលា៖រក្សាភាពស្រស់ថ្លារបស់​ភាសាវៀត
ណាមនៅលើមធ្យោបាយព័ត៌មានមហាជន បានបិទបញ្ចប់ក្រោយ​រយពេលមួយថ្ងៃធ្វើ
ការ។ សិក្ខាសាលាទទួលបាន២៤៥បទអន្តរកថា របាយការណ៍ មតិពីអ្នកស្រាវជ្រាវ អ្នក
គ្រប់គ្រង អ្នកយកព័ត៌មាន អ្នកនិពន្ធ និងអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ជាច្រើនចំពោះភា
សាវៀតណាម។ វាយតំលៃអំពីលទ្ធផលនៃសិក្ខាសាលាលើកនេះ អគ្គនាយកវិទ្យុសម្លេងវៀតណាម លោក Nguyen The Ky បានអោយ​ដឹង​ថា៖

          “ អង្គសន្និសីទបានលើកឡើងភាពចាំបាច់របស់ការរក្សាភាពស្រស់ថ្លារបស់ភា
សាវៀតណាម​។ ពីមតិទាំងឡាយរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ អ្នកកាសែត​ និងអ្នកស្រឡាញ់ភាសាវៀតណាម បានស្នើអោយបក្ស រដ្ឋ និងរដ្ឋសភា ត្រូវមានគោលមាគា៍ គោលន
យោបាយ ច្បាប់ស្ដីអំពីភាសានិយាយរួម ដែលក្នុងនោះ​ភាសាវៀតណាមជាភាសាជាតិ៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ