សិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំ អំពីសន្តិសុខសមុទ្រនៅដំបន់សមុទ្រខាងកើត

សិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំ អំពីសន្តិសុខសមុទ្រនៅដំបន់សមុទ្រខាងកើត - ảnh 1
សិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំ អំពីសន្តិសុខសមុទ្រនៅដំបន់សមុទ្រខាងកើត(http://dvt.vn)

 នាថ្ងៃទី ២៧ និងទី ២៨ មិថុនា នៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីងតោន បានប្រព្រឹត្តិទៅ សិក្ខាសាលា
ប្រចាំឆ្នាំ អំពីសន្តិសុខសមុទ្រនៅដំបន់សមុទ្រខាងកើត។ ​ដោយប្រធានបទ ៖ “សមុទ្រ ខាងកើត និងទ្វីបអាស៊ីបាស៊ីហ្វីក ក្នុងដំណាក់​កាលអន្តរកាល ស្វែងរក ដំណោះស្រាយ  ដើម្បីដោះស្រាយការប្រជែង​ដណ្ដើម” ​សិក្ខាសាលាលើកនេះបានទាក់ទាញអ្នកប្រាជ្ញា 
អ្នក​ស្រាវជ្រាវជាច្រើន មកពីទ្វីបអាស៊ី និងអាមេរិកចូលរួម។ ក្នុងរយះពេល ២ថ្ងៃប្រព្រឹត្តិ
ទៅ សិក្ខាសាលា បណ្ដាអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងប្រមូលផ្តុំពិភាក្សាអំពីប្រធានបទសំខាន់ៗ  ដូចជា៖ បណ្ដាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនេះ នៅសមុទ្រខាងកើត បញ្ហា​សមុទ្រខាងកើតក្នុងចំណង ទំនាក់ទំនងអាស៊ាន -អាមេរិក-ចិន ​​សភាពការណ៍នៅសមុទ្រខាងកើត ក្នុងស្ថានភាព​ដំបន់មានការផ្លាស់ប្តូរជាច្រើន…។ល។

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ