សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ផែនការធ្វើសកម្មភាពស្តីពីនារីនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ APEC ២០១៧

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ផែនការធ្វើសកម្មភាពស្តីពីនារីនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ APEC ២០១៧ - ảnh 1
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមអញ្ជើញថ្លែងមតិក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី៧ (VOV)

(VOVworld)-ដើម្បីត្រៀមរៀបចំខ្លឹមសារសម្រាប់វេទិកានារីនិងសេដ្ឋកិច្ច APEC នាថ្ងៃ
ទី ១០មេសានៅទីក្រុងហូជីមិញ ក្រសួងការងារ យុទ្ធជនពិការនិងសង្គមកិច្ចវៀត
ណាមបានរៀបចំសន្និសីទពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីសេចក្តីព្រាងផែនការសកម្មភាពស្តីពី
នារីនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ APEC ២០១៧។ វេទិកានេះមានទ្រង់ទ្រាយទទួលតំណាង
៥០០នាក់មកពីប្រទេសចំនួន២១ រួមទាំងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុននិងអង្គការនានាផងដែរ។
នៅក្នុងសន្និសីទពិគ្រោះយោបល់នេះ តំណាងចូលរួមបានស្នើឲ្យរដ្ឋមានគោល
នយោបាយបើកទូលាយសម្រាប់សហគ្រាសប្រើប្រាស់ពលករជានារី។​តំណាងទាំង
 អស់មានគោលបំណងថា រដ្ឋនឹងមានគោលនយោបាយជួយឧបត្ថម្ភ និងអភិវឌ្ឍន៍នូវ
សហគ្រាសដែលមានម្ចាស់ជានារី។ ហើយអាជីវករជានារីផ្ទាល់ក៏ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែង
 រៀនសូត្រដើម្បីមានទស្សនវិស័យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រកួត
ប្រជែងផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ