សិក្ខាសាលា៖”យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មឱសថវៀតណាម ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ២០៣៥”

(VOVWORLD) -  ក្នុងក្របខ័ណ្ឌវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម ២០១៧ នាថ្ងៃទី២៧មិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយបានប្រព្រឹត្តទៅសិក្ខាសាលាដោយប្រធានបទ៖“យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហ កម្មឱសថវៀតណាម ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ២០៣៥”។
សិក្ខាសាលា៖”យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មឱសថវៀតណាម ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ២០៣៥” - ảnh 1សិក្ខាសាលា៖”យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មឱសថវៀតណាម ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ២០៣៥” 

          ក្នុងក្របខ័ណ្ឌវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម ២០១៧ នាថ្ងៃទី២៧មិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តទៅសិក្ខាសាលាដោយប្រធានបទ៖ “យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មឱសថវៀតណាម ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ២០៣៥”។ នៅទីនេះ អង្គសន្និសីទបានឯកភាពចាត់ទុកថា៖ ផ្នែកឧស្សាហកម្មឱសថវៀតណាម នាបច្ចុប្បន្នជួបឧបសគ្គជាច្រើន។ អង្គសន្និសីទក៏បានលើកសំណើរមួយចំនួនអំពីយន្តការ គោលនយោបាយ សំដៅលើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារទាក់ទាញវិនិយោគ ដើម្បីអនុវត្តគោលដៅ ក្លាយវៀតណាមទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មឱសថច្នៃប្រឌិតក្នុងតំបន់ ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ២០៣៥៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ