សិក្ខាសាលាយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ាននៅចក្រពត្តអង់គ្លេស

សិក្ខាសាលាយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ាននៅចក្រពត្តអង់គ្លេស - ảnh 1
សិក្ខាសាលាយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ាននៅចក្រពត្តអង់គ្លេស (VOV)

        Vovworld-នាថ្ងៃទី១២មិថុនានៅអាគ៌ាអាស៊ី (Asia House) នៅរដ្ឋធានីឡុង
(ចក្រពត្តអង់គ្លេស) បានប្រព្រឹត្តទៅសិក្ខាសាលា យុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ាន៖ក្ដាប់​ជាប់
ឱកាសដំបន់ថ្មី។ ថ្លែងមតិនោសិក្ខាសាលានេះ អគ្គលេខាធិការអាស៊ានលោក Le
Luong Minh បានឲ្យដឹងថា វិធានការប្រមាណជាង៩០%ក្នុងចំណោម​វិធានការ​ចំនួន៥០៦របស់សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន (AEC) ត្រូវបានអនុវត្តគិតតាំង​ពី
​ផែនការមេ AEC បានអនុម័តជាផ្លូវការនាឆ្នាំ២០០៨។ លោកអគ្គលេខាធិការ Le
Luong Minh បានសម្ដែងជំនៀជាក់ថា AEC នឹងបានបង្កើតចំកាលកំណត់​និង​ការ
អនុវត្តវិធានការ AEC នឹងបានផ្ញើរជូនសារមួយដ៏ខ្លាំងក្លាថា រាល់គោលការណ៍​ក្រប
ខ័ណ្ឌនិងវិធានការដែលកំពុងបានអនុវត្តនឹងជួយឲ្យដំបន់អាចឈានទៅ​សហគមន៍
សេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដមួយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ