សិក្ខាសាលា៖សាកល្បងអភិវឌ្ឍន៍អង្គភាពអាជីវកម្ម២០១៥

       

 សិក្ខាសាលា៖សាកល្បងអភិវឌ្ឍន៍អង្គភាពអាជីវកម្ម២០១៥ - ảnh 1
សិក្ខាសាលា៖សាកល្បងអភិវឌ្ឍន៍អង្គភាពអាជីវកម្ម២០១៥


  (VOV)_សិក្ខាសាលាស្ដីពី៖ការសាកល្បងចំពោះអភិវឌ្ឍន៍អង្គភាពអាជីវកម្ម
២០១៥ ត្រូវបានរៀបចំឡើងនាថ្ងៃទី២៧ មករា នៅទីក្រុងហាណូយ។ បណ្ដា​ដំណាង
បានសន្និដ្ឋានថា៖ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ វៀតណាមនឹងបញ្ចប់ការចរចារ និងចុះហត្ថលេ
ខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចុយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរប៉ាស៊ីហ្វីក ( TPP) កិច្ចព្រមព្រៀង
​ពាណិជ្ជកម្ម ( FTA) …លៗ។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ ​លោកស្រី​ Bui ThuThuy នាយិកា
នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍អង្គភាពអាជីវកម្ម នៃ​ក្រសួងផែន​ការ​និងវិនិយោគវៀតណាម
បានអោយដឹងថា៖

          “ យើងខ្ញុំកសាងបណ្ដាកម្មវិធី​រួមសហការជាមួយបណ្ដាអង្គការ​ ក្រសួង ​និង
​ស្ថាប័នផ្សេងៗ ដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភក្រុមអង្គភាពអាជីវកម្មនានាទាក់ទងជាមួយ​ប្រភព
ទុន តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារ។ ក្រៅពីនោះ ក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគ​ក៏កំពុងចរ
ចារជាមួយ World Bank អំពីគំរោងការណ៍​ជួយឧបត្ថម្ភ ​លើកកំពស់​សមត្ថភាព របស់
អង្គភាពអាជីវកម្មតូចនិងមធ្យម។ យើងខ្ញុំក៏មានបណ្ដាគោលនយោបាយដើម្បីអង្គ
ភាពអាជីវកម្មលើកកំពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងផងដែរ៕ ”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ