សិក្ខាសាលាស្ដីពីការ​បង្កើនការចូលរួមរបស់នារីក្នុង​វិស័យ​នយោបាយ

 សិក្ខាសាលាស្ដីពីការ​បង្កើនការចូលរួមរបស់នារីក្នុង​វិស័យ​នយោបាយ - ảnh 1
លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan
(VOV)_សិក្ខាសាលា ស្ដីពីការ ​បង្កើនការចូលរួមរបស់នារីក្នុង​វិស័យ​នយោបាយ តំបន់
ភាគខាងត្បូងវៀតណាម ត្រូវបានប្រារព្វឡើង នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ មករា នៅខេត្ត Tien
Giang ។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan សមាជិកាការិយាល័យ
នយោបាយ ​និងជាអនុ​ប្រធាន​រដ្ឋ​សភា​វៀតណាម​ បានអះអាងថា៖ បកស្ស រដ្ឋ យក
ចិត្តទុកដាក់ជាច្រើនដល់​ការងារ​កម្មាភិបាលជានារី និងការងារសមភាពភេទ។ អត្រា
កម្មាភិបាលជានារីក្នុងបណ្ដា​ស្ថាប័នបក្ស រដ្ឋ និងអង្គការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ មានការលើក
កំពស់អំពីអត្តចរិត ​ពង្រីកល្អតួនាទី សមត្ថភាពរបស់ខ្លួន បំពេញល្អគ្រប់ភារកិច្ច​ដែល
បានប្រគល់ជូន។ លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan ក៏បាន​សង្ឃឹមដែរថា៖ នៅសិក្ខា
សាលាលើកនេះ បណ្ដាសមាជិកពិភាក្សា រួមវិភាគទានយ៉ាងសកម្ម ដើម្បីបង្កើតឡើង
គំនូរសរុបស្ដីពីស្ថានភាពនារីក្នុងប្រទេសទាំងមូលនិយាយរួម និងតំបន់ភាគខាងត្បូង
និយាយដោយឡែកក្នុងការ​ចូលរួម​វិស័យ​នយោបាយ និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ 
ស្វែងរកដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែង ​ដើម្បីលើកកំពស់អត្រានារីក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយ
 អាណត្តិខាងមុខនេះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ