សិក្ខាសាលាស្ដីអំពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤,០

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី៣មិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តទៅសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤,០ និងគំរោងច្បាប់ រដ្ឋបាលសាធារណះ តាមបណ្ដាមតិនៅទីនេះថា៖ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ កសាងរដ្ឋាភិបាលអេឡិក ត្រូនិកគឺចាំបាច់ ជាតម្រូវការចាំបាច់ របស់វៀតណាមនាបច្ចុប្បន្ន
សិក្ខាសាលាស្ដីអំពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤,០ - ảnh 1សិក្ខាសាលាស្ដីអំពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤,០ 

នាព្រឹកថ្ងៃទី៣មិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តទៅសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤,០ និងគំរោងច្បាប់ រដ្ឋបាលសាធារណះ តាមបណ្ដាមតិនៅទីនេះថា៖ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ កសាងរដ្ឋាភិបាលអេឡិកត្រូនិកគឺចាំបាច់ ជាតម្រូវការចាំបាច់ របស់វៀតណាមនាបច្ចុប្បន្ន។ ប្រធានគណៈកម្មាធិការវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងបរិស្ថាន នៃរដ្ឋសភា លោក Phan Xuan Dung បានផ្តល់មតិថា៖

          “ ដើម្បីសង្គមវៀតណាមរឹងមាំក្នុងដំណើការបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម លើកទីបួននេះ គឺត្រូវសម្រេចការងារជាច្រើន ដែលក្នុងនោះគឺកំណែទម្រង់បែបបទធ្វើការ សកម្មភាពទាំងឡាយប្រកបដោយវិទ្យាសាស្ត្រនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត។ ប្រព័ន្ធច្បាប់វៀតណាមត្រូវបានសម្រេចជាបណ្ដើរៗ និងជាឱកាស កម្លាំងចលករដើម្បីប្រទេសជាតិសម្រេចជោគជ័យបុព្វហេតុបដិវត្តន៍ឧស្សាហូបនីយកម្ម ទំនើបភាវូបនីយកម្មប្រទេសជាតិ៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ