សិក្ខាសាលាអន្តរជាតិស្ដីពីសមុទ្រខាងកើតបានរៀបចំនៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ី

សិក្ខាសាលាអន្តរជាតិស្ដីពីសមុទ្រខាងកើតបានរៀបចំនៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ី - ảnh 1
សិក្ខាសាលាអន្តរជាតិស្ដីពីសមុទ្រខាងកើតបានរៀបចំនៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ី (VOV)


        Vovworld-នាថ្ងៃទី១៨មិថុនានៅក្រុងម៉ូស្គូសហព័ន្ធរុស្ស៊ី នឹងប្រព្រឹត្តទៅ​សិក្ខា
សាលាអន្តរជាតិលើកទី២ដោយប្រធានបទសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅ
សមុទ្រខាងកើត រាល់បញ្ហាបន្ទាន់និងដោះស្រាយជំលោះ។ សិក្ខាសាលា​ដោយ
វិទ្យាស្ថានបូព៌ាសាស្ត្រ-សាលាសភាបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្ររុស្ស៊ីរៀបចំ។ ចូល​រួម​សិក្ខា
សាលាអន្តរជាតិនេះមានអ្នកនយោបាយ អ្នកការទូតអ្នកស្រាវជ្រាវរុស្ស៊ី​និង​អ្នក
ជំនាញការអន្តរជាតិមកពីអាមេរិក EU ជប៉ុនឥណ្ឌាជាដើម។ សិក្ខាសាលា​ត្រូវបាន
ចែកជាសម័យពិភាគ្សាចំនួន៤ដោយផ្តោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាដែលទាក់ទិនដល់
ជំលោះនៅសមុទ្រខាងកើតរួមមានស្ថានភាពនៅសមុទ្រខាងកើតពី​ទស្សនៈដល់
ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនាបច្ចុប្បន្ន ស្ថានភាពនៅសមុទ្រខាងកើតនិង​គ្រោះអាសន្ន
យោធាបនីយកម្មរត់ប្រណាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងដំបន់ជាដើម។ តាម​រយៈបណ្ដាសម័យ
ធ្វើការ បណ្ដាអ្នកជំនាញការនឹងវិភាគរាល់ព្រឹត្តិការណ៍និង​និន្នាការអភិវ្ឍន៍ស្ថានភាព
ជំលោះនៅសមុទ្រខាងកើត លើកឡើងការផ្ដួចផ្ដើម​គំនិត​ដំណោះស្រាយបន្ធូស្រាល
ភាពតានតឹងនិងដោះស្រាយការខ្វែងគំនិត៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ