សិក្ខាសាលាអន្តរជាតិអំពីសមុទ្រខាងកើតជិតនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅអាល្លឺម៉ង់

(VOVWORLD) - ក្នុងថ្ងៃទី២៤និងទី២៥ វិច្ចិកា វិទ្យាស្ថានអាស៊ី-អាហ្វ្រិក សកលវិទ្យាល័យ Hamburg របស់អាល្លឺម៉ង់នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិអំពីសមុទ្រខាងកើត ក្រោមប្រធានបទ “ជaម្លោះនៅសមុទ្រខាងកើតក្រោយពីសាលក្រមរបស់តុលាការ ព្រហ្មទ័ណ្ឌទីក្រុងឡាអេ (PCA) នាថ្ងៃទី២៦ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៦៖ ការវិភាគនិង ទស្សនៈ”។

  សិក្ខាសាលានេះនឹងមានការចូលរួមរបស់អ្នកជំនាញការអឺរ៉ុបអំពីទ្វីប អាស៊ីនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងនយោបាយ អ្នកជំនាញការខាង ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងច្បាប់អន្តរជាតិ។ សិក្ខាសាលានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងសំដៅ ជួយសហគមន៍អន្តរជាតិមានការទស្សនាជាទូទៅអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននៅសមុទ្រខាងកើត៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ