សិក្ខាសាលាអំពី HEMA

សិក្ខាសាលាអំពី HEMA - ảnh 1
សិក្ខាសាលាអំពី HEMA (http://hema.vn)

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ មិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងសុខាភិបាល បាន​រួមសហការ ជាមួយ សហភាពអឺរ៉ុប រៀបចំសិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ចែករំលែក និងផ្ទេរប្រគល់
បណ្ដាលទ្ធផល និងសមិទ្ធផល របស់គំរោងការណ៍ជួយឧបត្ថម្ភ ថែទាំសុក្ខភាព អោយ
បណ្ដាអ្នកក្រីក្រនៅបណ្ដាខេត្តព្រៃភ្នំ ភាគខាងជើង និង តំបន់ Tay Nguyen ( HEMA) ។ ក្រោយរយះពេល ៦ ឆ្នាំ អនុវត្ត គំរោងការណ៍ បានរួមវិភាគទាន លើក​កំពស់សមត្ថភាព ទាក់ទងជាមួយ បណ្ដាសេវាកម្ម សុខាភិបាល  មានគុណ​ភាពអោយអ្នក ក្រីក្រ ជួយ
ឧបត្ថម្ភ ការងារថែទាំសុក្ខភាព​ដំបូង តាមរយះ​ការវិនិយោគអោយមូលដ្ឋានសុខាភិបាល។ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាម Nguyen Thi Xuyen ប្រធានគណះកម្មាធិការ ទទួលបន្ទុក គំរោងការ​ណ៍ជួយ​​ឧបត្ថម្ភ ថែទាំសុក្ខភាព អោយអ្នកក្រីគ្រ នៅបណ្ដាខេត្ត
ព្រៃភ្នំ ភាគខាង​ជើងនិង tay Nguyen បានអោយដឹងថា៖​

          “​បទពិសោធន៍ដែលទទួលបានក្នុង ​គំរោងការណ៍នឹងបានអនុវត្ត ក្នុងបណ្ដា​កម្មវិធី
 គៅដៅ​ជាតិ​ ដើម្បីរក្សារលទ្ធផល។ ឧទាហរណ៍ ពីការអនុវត្ត​បទពិសោធន៍​រូបសណ្ឋាន គ្រប់គ្រងអ្នកជំងឺហិត និងជំងឺឡើងឈាម ​នៅសហគមន៍របស់គំរោងការណ៍  យើងបាន
អនុវត្តក្នុង ទូទាំងប្រទេស…ជាដើម៕  ”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ