សិក្ខាសាលា “សមាជិកសភាជាមួយគោលនយោបាយ ច្បាប់អំពីចំនួនប្រជាជននិងវន្ឍនភាព

សិក្ខាសាលា “សមាជិកសភាជាមួយគោលនយោបាយ ច្បាប់អំពីចំនួនប្រជាជននិងវន្ឍនភាព - ảnh 1
ទិដ្ឋភាពនៃសិក្ខាសាលានេះ

(VOVworld) - នារសៀលថ្ងៃទី៤ មិថុនា នៅរដ្ឋធានីហាណូយ គណៈកម្មាធិការទទួល
បន្ទុកបណ្ដាបញ្ហាសង្គមនៃរដ្ឋសភាវៀតណាម​បានសហការជាមួយមូល និធិចំនួន
ប្រជាជនអ.ស.ប (UNFPA) រៀបចំសិក្ខាសាលាដោយប្រធានបទ “សមាជិកសភាជា
មួយគោលនយោបាយ ច្បាប់អំពីចំនួនប្រជាជននិងវន្ឍនភាព”។សិក្ខាសាលានេះ
គឺសំដៅផ្លាស់ប្ដូរ ចែករំលែកបទពិសោធន៍នៅក្នុងប្រទេសនិងអន្តរ ជាតិស្ដីអំពីបញ្ហា
ចំនួនប្រជាជនដែលទើបលេចឡើង និងតម្រូវការកែសម្រួលគោល នយោបាយ ច្បាប់អំពីការអភិវឌ្ឍន៍ចំនួនប្រជាជនក្នុងដំណាក់កាលថ្មី។តាមនោះ ជួយឲ្យបណ្ដា
សមាជិកសភាធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មព័ត៌មានដើម្បីកសាងនិងឃ្លាំមើល គោលនយោបាយ
ចំនួនប្រជាជននានាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ