សកម្មភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអូស្ត្រាលី

សកម្មភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអូស្ត្រាលី  - ảnh 1
សកម្មភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអូស្ត្រាលី (VNA)


(VOVworld) – នាថ្ងៃទី​១៤ មករា នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន លោក Shinzo Abe បាន
ជួបធ្វើការក្រៅផ្លូវការជាមួយសមភាគីអូស្រ្តាលី លោក Malcolm Turnbull នៅ
ទីក្រុង Sydney មុនពេលដំណើរការសន្ទនាជាផ្លូវការស្តីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការ
បង្កើនទំនាក់ទំនងក្នុងតំបន់។ នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានឲ្យដឹងថា៖ សន្តិសុខក្នុង
តំបន់គឺជាអាទិភាពជួរមុខក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះ ហើយលោកមាន
គោលបំណងជូនដំណឹងជាមួយប្រទេសមិក្តភ័ត្តអំពីការចូលរួមកំលាំងសន្តិសុខ
ក្នុងតំបន់។ មុននោះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្រ្តាលី លោក  Malcolm Turnbull បាន
អះអាងថា៖ ភាគីទាំងពីរបានសន្យាជំរុញទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគនិង
ពាណិជ្ចកម្មកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខនិងការពារជាតិ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ