សកម្មភាពរំលឹកខួបអនុស្សារវរីយ៍ទិវាបុណ្យជាតិវៀតណាម

សកម្មភាពរំលឹកខួបអនុស្សារវរីយ៍ទិវាបុណ្យជាតិវៀតណាម  - ảnh 1
គណៈប្រតិភូគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកម្មុយនិស្តវៀតណាម ប្រធានរដ្ឋ ប្រធាន រដ្ឋសភា គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមរណស្សិមាតុភូមិវៀតណាមបានដាក់កម្រងផ្កានិងចូលប្រាង្គដំកល់សព្វគោរ
ពញ្ញណក្ខន្ធ លោកប្រធាន ហូជីមិញ​ (Image: VOV Online)

(VOVworld) – ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបអនុស្សារវរីយ៍លើកទី ៦៨ នៃទិវាបុណ្យជាតិ វៀតណាម គណៈប្រតិភូគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកម្មុយនិស្តវៀតណាម ប្រធានរដ្ឋ ប្រធាន រដ្ឋសភា​ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមរណស្សិមាតុភូមិវៀតណាមបានដាក់កម្រងផ្កានិងចូលប្រាង្គដំកល់
សព្វគោរពវិញ្ញណក្ខន្ធ លោកប្រធានហូជីមិញ នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣០ សីហា។ នាព្រឹកថ្ងៃដ៏ដែល គណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈឹមនិងក្រសួងការពារប្រទេសរួមជាមួយផ្នែកស្ថាប័ន្ធក្រសួង
ផ្សេងៗទៀតបានអអញ្ជើញទៅដាក់កម្រងផ្កានិងចូលប្រាង្គដំកល់សពគោរពវិញ្ញណក្ខន្ធ
លោកប្រធានហូជីមិញ និងស្តូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរៈយុទ្ធជនពលីផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ