សកម្មភាពរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ១០៨ ទិវានារីពិភពលោក ថ្ងៃទី ៨ មិនា

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ៦ មិនា សម្ព័ន្ធសមគមនារីទីក្រុង Can Tho (ភាគខាង ត្បូងវៀតណាម) បានរៀបចំពិធីជួបមុខរំលឹកួខបអនុស្សាវរីយ៍ លើកទី ១០៨ ទិវានារីពិភពលោក និងលើកទី ១៩៧៨ នៃកូប្បកម្ម Hai Ba Trung ព្រមទាំង ជួយជ្រោមជ្រែងចលនា «នារីចាប់ផ្តើមអាជីព» និង «នារីអនុវត្តសុវត្ថិ ភាពអនាម័យចំណីអាហារ»។ 

(VOVworld) – នាព្រឹកថ្ងៃទី ៦ មិនា សម្ព័ន្ធសមគមនារីទីក្រុង Can Tho (ភាគខាង ត្បូង

វៀតណាម) បានរៀបចំពិធីជួបមុខរំលឹកួខបអនុស្សាវរីយ៍ លើកទី ១០៨ ទិវានារីពិភពលោក និងលើកទី ១៩៧៨ នៃកូប្បកម្ម Hai Ba Trung ព្រមទាំង ជួយជ្រោមជ្រែងចលនា «នារីចាប់ផ្តើមអាជីព» និង «នារីអនុវត្តសុវត្ថិ ភាពអនាម័យចំណីអាហារ»។ ប្រធានសម្ព័ន្ធសមាគមនារីទីក្រុង Can Tho លោកស្រី  Diep Thi Thu Hong បានឲ្យដឹងថា៖

        «សមាគមនារីទីក្រុងនឹងរៀបចំកម្មវិធីជួយឧបត្ថម្ភសហគ្រិនជានារីនិងនារី ដែលមានគំនិតចាប់ផ្តើមអាជីព។ ចំពោះសហគ្រិននារី សមាគមនារីនឹងផ្សាភ្ជាប់ប្អូនៗនារីជាមួយគ្នាក្នុងសកម្មភាពពន្លឿនពាណិជ្ជកម្ម ឧទ្ទេសនាមផ្សព្វផ្សាយផលិ តផលដែលខ្លួនផលិត ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីសហគ្រិននារីម្ចាស់ការធ្វើសមាហរ ណកម្មសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកយ៉ាងឆាប់រហ័ស។»

        ក៏ក្នុងឱកាសនេះដែរ សម្ព័ន្ធសមាគមនារីខេត្ត Dong Nai បានសហការ ជាមួយពន្ធនាគារ Xuan Loc រៀបចំការសន្ទនាជំនាញនិងបំផុសការប្រឡងសរសេរ «សុបិន្ដថ្ងៃជួបជុំគ្រួសារ» សំរាប់អ្នកទោសជានារី៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ