សកម្មភាពសន្និបាតលើកទី៥គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សនីតិកាលទី១២

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី៩ឧសភា សន្និបាតលើកទី៥ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្ស នីតិកាលទី១២ បានឈានចូលថ្ងៃធ្វើការទី៥។នាព្រឹក អង្គសន្និបាត បានពិភាក្សាអំពីគំរោងណ៍បូកសរុបរយៈពេល១៥ឆ្នាំអនុវត្តសេចក្ដីសម្រេចចិត្តមជ្ឈឹម លើកទី៥ 
សកម្មភាពសន្និបាតលើកទី៥គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សនីតិកាលទី១២ - ảnh 1 សកម្មភាពសន្និបាតលើកទី៥គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សនីតិកាលទី១២

(VOV)_នាថ្ងៃទី៩ឧសភា សន្និបាតលើកទី៥ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្ស នីតិកាលទី១២ បានឈានចូលថ្ងៃធ្វើការទី៥។នាព្រឹក អង្គសន្និបាត បានពិភាក្សាអំពីគំរោងណ៍បូកសរុបរយៈពេល១៥ឆ្នាំអនុវត្តសេចក្ដីសម្រេចចិត្តមជ្ឈឹម លើកទី៥ នីតិកាលទី១១ ស្ដីអំពីការបន្តផ្លាស់ប្តូរថ្មីយន្តការ គោលនយោបាយ លើកទឹកចិត្តនិងបង្កលក្ខណះអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចឯកជន។ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ  នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាព។

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ