សឹង្ហបុរីនឹងទូទាត់ចំណាយមួយផ្នែកសំរាប់សន្និសីទកំពូលអាមេរិក-ស.ប.ប.ក.

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២ មិថុនា រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសឹង្ហបុរី លោក Ng Eng Hen បានឲ្យដឹងថា៖ ប្រទេសនេះនឹងទូទាំត់ចំណាយមួយផ្នែកសំរាប់សន្និសីទកំពូល រវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក Donald Trump និងថ្នាក់ដឹកនាំ ស.ប.ប.ក. លោក Kim Jong-un ដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី ១២ មិថុនា នៅសឹង្ហបុរី។ 
សឹង្ហបុរីនឹងទូទាត់ចំណាយមួយផ្នែកសំរាប់សន្និសីទកំពូលអាមេរិក-ស.ប.ប.ក.  - ảnh 1 សឹង្ហបុរីនឹងទូទាត់ចំណាយមួយផ្នែកសំរាប់សន្និសីទកំពូលអាមេរិក-ស.ប.ប.ក. 

នាថ្ងៃទី ២ មិថុនា រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសឹង្ហបុរី លោក Ng Eng Hen បានឲ្យដឹងថា៖ ប្រទេសនេះនឹងទូទាំត់ចំណាយមួយផ្នែកសំរាប់សន្និសីទកំពូល រវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក Donald Trump និងថ្នាក់ដឹកនាំ ស.ប.ប.ក. លោក Kim Jong-un ដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី ១២ មិថុនា នៅសឹង្ហបុរី។ ឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាន លោក Ng Eng Hen បានឲ្យដឹងថា៖ សឹង្ហបុរី ប្តេជ្ញារៀបចំជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះប្រកបដោយជោគជ័យ ហើយត្រៀមខ្លួន ជាស្រេចទូទាត់ចំណាយមួយផ្នែកសំរាប់សន្និសីទពោលខាងលើ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ