សេចក្ដីសំរេចចិត្តសន្និបាតមជ្ឈឹមលើកទី៥នីតិកាលទី១២ស្ដីពីការសុក្រិតរបៀប របបសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារតាមទិសសង្គម

(VOVWORLD) - ឯកសារនេះអះអាងថា ការ កសាងនិងសុក្រិតរបៀប របបសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារតាមទិសសង្គមនិយមជាភារកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រមួយ ជាជំហានលោតផ្លោះសំខាន់ បង្កើតកម្លាំងចលករដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍លឿន និងប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅវៀតណាម។
សេចក្ដីសំរេចចិត្តសន្និបាតមជ្ឈឹមលើកទី៥នីតិកាលទី១២ស្ដីពីការសុក្រិតរបៀប របបសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារតាមទិសសង្គម - ảnh 1 អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម លោក Nguyen Phu Trong (រូបថត៖Vietnamnet) 

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី៣ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម លោក Nguyen Phu Trong បានចុះហត្ថលេខាចេញផ្សាយសេចក្ដីសំរេចចិត្ត សន្និបាតលើកទី៥គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សនីតិកាលទី១២ ស្ដីពីការសុក្រិត របៀបរបបសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារតាមទិសសង្គមនិយម។ឯកសារនេះអះអាងថា ការ កសាងនិងសុក្រិតរបៀបរបបសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារតាមទិសសង្គមនិយមជាភារកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រមួយ ជាជំហានលោតផ្លោះសំខាន់ បង្កើតកម្លាំងចលករដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍លឿន និងប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅវៀតណាម។ការសុក្រិតរបៀបរបបសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ រួមមានការផ្លាស់ប្ដូររូបសណ្ឋានកំណើន រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធខឿនសេដ្ឋកិច្ចឡើង វិញ ជំរុញខ្លាំងការធ្វើឧស្សាហូបនីយកម្ម ទំនើប ភាវូបនីយកម្ម កសាងខឿនសេដ្ឋ កិច្ចឯករាជ្យ ម្ចាស់ការនិងសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ អនុវត្តការរីកចម្រើននិង សមភាពសង្គម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ