ស៊ូដង់ខាងត្បូងសន្យាការពារប្រជាពលរដ្ឋបរទេស

(VOVWORLD) - រដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូងបានរិះគន់សេចក្តីព្រមានធ្វើដំណើរទៅវិញទៅ មករបស់អាមេរិកចំពោះប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងកើតនេះ ហើយចាត់ទុកនេះជា ទង្វើមិនចាំបាច់ទេ។ 

រដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូងបានរិះគន់សេចក្តីព្រមានធ្វើដំណើរទៅវិញទៅ មករបស់អាមេរិកចំពោះប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងកើតនេះ ហើយចាត់ទុកនេះជា ទង្វើមិនចាំបាច់ទេ។ នាថ្ងៃទី ១ កក្កដា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស៊ូដង់ខាង ត្បូង លោក Mawien Makol  បានអះអាងថា៖ រដ្ឋអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតី Salva Kiir ជានិច្ចកាលសន្យាការពារប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅប្រទេសនេះ រួមមាន ជនបរទេសផងដែរ។ លោក Makol  បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ ទោះបីជា រដ្ឋអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump បន្តចេញផ្សាយសេចក្តីព្រមានធ្វើ ដំណើរទៅវិញទៅមកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកក្តី ប៉ុន្តែ ភាគីស៊ូដង់ខាងត្បូងនៅ បន្តផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនសំរាប់ប្រជាជនអាមេរិកដែលមានគោលបំណង់មក ប្រទេសនេះដោយមូលហេតុបុគ្គល៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ