សេដ្ឋកិច្ចអង់គ្លេសមានកំណើនយឺតយ៉ាវបំផុតក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំកន្លងមក

(VOVWORLD) - សេដ្ឋកិច្ចអង់គ្លេសកំពុងមានកំណើននៅកំរិតយឺតយ៉ាវបំផុតក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំកន្លងទៅមក ពេលដែល អភិបាលធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសនេះ លោក Mark Carney បានព្រមានគ្រោះអាសន្នពីដំណើរការ Brexit «ខ្វះសណ្តាប់ ធ្នាប់» មួយ។ 
សេដ្ឋកិច្ចអង់គ្លេសមានកំណើនយឺតយ៉ាវបំផុតក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំកន្លងមក - ảnh 1 សេដ្ឋកិច្ចអង់គ្លេសមានកំណើនយឺតយ៉ាវបំផុតក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំកន្លងមក

សេដ្ឋកិច្ចអង់គ្លេសកំពុងមានកំណើននៅកំរិតយឺតយ៉ាវបំផុតក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំកន្លងទៅមក ពេលដែល អភិបាលធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសនេះ លោក Mark Carney បានព្រមានគ្រោះអាសន្នពីដំណើរការ Brexit «ខ្វះសណ្តាប់ ធ្នាប់» មួយ។ ក្នុងសេចក្តីប្រកាសនាថ្ងៃទី ២៥ ឧសភា នៃខុទ្ទកាល័យស្ថិតិជាតិអង់ គ្លេស កំណើន GDP នៅករិតទាប ០,១% ក្នុងត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៨។ អ្នកជំនាញការសេដ្ឋកិច្ចអង់គ្លេសមួយរូប លោក  Pablo Shah បានចាត់ទុកថា៖ លទ្ធផលនេះដោយសារសភាពការណ៍ទីផ្សារជួបការលំបាកជាច្រើន ក្រៅពីនោះ គឺការជះឥទ្ធិពលពីកត្តាមួយចំនួនដូចជា៖ ការវិនិយោគនិងចំណាយរបស់អតិថិ ជនត្រូវបានធ្លាក់ចុះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ