ស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលរបស់អាមេរិកប្រចាំនៅឯបរទេសចាប់ផ្តើមសកម្មភាពឡើងវិញ

ស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលរបស់អាមេរិកប្រចាំនៅឯបរទេសចាប់ផ្តើមសកម្មភាពឡើងវិញ - ảnh 1
ស្ថានទូតរបស់អាមេរិកប្រចាំនៅ Yemen (Image: Vietnamplus)


(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១១ សីហា ក្រសួងកាបរទេសអាមេរិកបានប្រកាសថា៖ ស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលរបស់អាមេរិកប្រចាំនៅឯបរទេសចំនួន ១៨ កន្លែង បានចាប់ផ្តើមសកម្មភាពឡើងវិញ ក្រោយរយៈពេល ១ សប្តាហ៍ត្រូវបិទទ្វា ដោយសារគ្រោះអាសន្នអំពីសន្តិសុខ។ ប៉ុន្តែ ស្ថានទូតរបស់អាមេរិកប្រចាំនៅ
Yemen និងស្ថានកុងស៊ុលនៃប្រទេសនេះប្រចាំនៅប៉ាគីស្ថានមិនទាន់ចាប់ផ្តើម សកម្មភាពឡើងវិញឡើយ។ នាថ្ងៃទី ៤ សីហា ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាន សម្រេចពន្យាពេលការបញ្ឈប់សកម្មភាពជាបណ្តោះអាសន្ននៃស្ថានទូតនិង
មូលដ្ឋានការទូតនៅឯបទេសចំនួន ១៩ ទីកន្លែង ដល់ថ្ងៃទី​ ១១ សីហា ដោយ
ការព្រួយ បារម្មណ៍ចំពោះការវាយប្រហារភេវរកម្ម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ