ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅឥណ្ឌារៀបចំសកម្មភាពរៃអង្គាសជួយឧបត្ថម្ភប្រជាជនរងឥទ្ធិពលដោយទឹកជំនន់

(VOVWORLD)-ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅឥណ្ឌាទើបនឹងបានរៀបចំពិធីរៃអង្គាសជួយ ឧបត្ថម្ភជនរួមជាតិនៅបណ្ដាខេត្ត ក្រុងនៅភូមិភាគកណ្ដាល និង Tay Nguyen ដែលរងឥទ្ធិពលដោយទឹកជំនន់បណ្ដាលឡើង។ 
ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅឥណ្ឌារៀបចំសកម្មភាពរៃអង្គាសជួយឧបត្ថម្ភប្រជាជនរងឥទ្ធិពលដោយទឹកជំនន់ - ảnh 1

ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅឥណ្ឌារៀបចំសកម្មភាពរៃអង្គាសជួយឧបត្ថម្ភប្រជាជនរងឥទ្ធិពលដោយទឹកជំនន់

ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅឥណ្ឌាទើបនឹងបានរៀបចំពិធីរៃអង្គាសជួយឧបត្ថម្ភជនរួមជាតិនៅបណ្ដាខេត្ត ក្រុងនៅភូមិភាគកណ្ដាល និង Tay Nguyen ដែលរងឥទ្ធិពលដោយទឹកជំនន់បណ្ដាលឡើង។ 

          ថ្លែងមតិនៅទីនេះ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរង លោក Nguyen Le Thanh បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ នេះជាប្រពៃណីដ៏ល្អប្រសើររបស់ប្រជាជនវៀតណាម បង្ហាញនូវទឹកចិត្តជួយឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ