ស្ថានភាពនៅស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅ Burkina Farso ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២ មិនា ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំង លោក Jean Yves le Drian បានឲ្យដឹងថា៖ ស្ថានភាពស្ថានទូតនិងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌បារាំង ប្រចាំនៅ Burkina Faso មិនគ្រោះថ្នាក់ពីឥឡូវទៅបន្ទាប់ពីជនប្រដាប់អាវុធចំនួន ៤ នាក់បានវាយប្រហារទៅលើតំបន់នេះដែលត្រូវបានគំទិច។ 
ស្ថានភាពនៅស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅ Burkina Farso ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ - ảnh 1 ស្ថានភាពនៅស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅ Burkina Farso ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២ មិនា ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំង លោក Jean Yves le Drian បានឲ្យដឹងថា៖ ស្ថានភាពស្ថានទូតនិងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌បារាំង ប្រចាំនៅ Burkina Faso មិនគ្រោះថ្នាក់ពីឥឡូវទៅបន្ទាប់ពីជនប្រដាប់អាវុធចំនួន ៤ នាក់បានវាយប្រហារទៅលើតំបន់នេះដែលត្រូវបានគំទិច។ លើកាណាល់ទូរ ទស្សន៍ LCI រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំង លោក Le Drian បានទទួលស្គាល់ថា៖ គ្មានប្រជាពលរដ្ឋបារាំងណាមួយដែលត្រូវស្លាប់និងរងរបួសក្នុងរឿងហេតុនេះឡើយ។ ខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីបារាំង លោក Emmanuel Macron បានឲ្យដឹងថា៖ ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសនេះកំពុងបច្ចុប្បន្នកម្មរាល់បំរ៉ែបំរួលនៃស្ថានភាព ព្រមទាំង អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបារាំងទាំងអស់ដែលកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅរដ្ឋធានី Ouagadougou របស់  Burkina Faso ប្រតិបត្តិតាមការណែនាំរបស់ស្ថានទូតគឺ មិនគប្បីចុះទៅវិថីទេ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ