សាធារណះមតិបន្តប្រឆាំងសេចក្ដីសម្រចចិត្តហូតពន្ធគាំពារចំពោះបង្កងវៀតណាមនាំចូលអាមេរិក

(VOV)_ទាក់ទិនដល់ការដែលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិក (DOC) ទើប​នឹងបាន សម្រេចចិត្តអនុវត្តការហូតពន្ធប្រឆាំងការគាំពារចំពោះបង្កងក្លាសសេដែលបាននាំចូល
ពីវៀតណាម នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងការប្រកួតប្រជែង-ក្រសួង​ឧស្សាហ-ពាណិជ្ជកម្ម វៀតណាម បានអះអាងថា÷​ការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកគឺមិនបាន
បង្ហាញអស់ពី អត្តចរិតរឿងហេតុនេះ ក៏ដូចជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅវៀតណាមឡើយ។

សាធារណះមតិបន្តប្រឆាំងសេចក្ដីសម្រចចិត្តហូតពន្ធគាំពារចំពោះបង្កងវៀតណាមនាំចូលអាមេរិក - ảnh 1
បង្កងវៀតណាម(TTXVN)


     នាថ្ងៃទី១៥សីហា ឆ្លើយសម្ភាសរបស់អ្នកយកព័ត៍មាននៃវិទ្យុសម្លេងវៀតណាម 
លោកស្រី Pham Huong Giang អនុប្រធានកណះកម្មាធិការការពារ​ពាណិជ្ជកម្ម នៃ នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងការប្រកួតប្រជែង-ក្រសួងឧស្សាហ-ពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម  បានអះអាងថា÷ ចាប់ពីពេលកើតមានរឿងហេតុមក រដ្ឋា​ភិបាលវៀតណាមជានិច្ច
កាល អះអាងថា÷ គ្មានការផ្តល់ជួយឧបត្ថម្ភណាមួយ​ចំពោះ​អង្គភាពអាជីវកម្មផលិត កម្មនិងនាំចេញបង្កងរបស់វៀតណាមទេ÷

          “ ក្នុងដំណើការស៊ើបងង្កេតរឿងរ៉ាវនេះ​ បណ្ដាអង្គភាពជាចុងបណ្ដឹង​របស់ វៀតណាម ក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលវៀតណាម បានសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ជា
មួយស្ថាប័នស៊ើបអង្កេតរបស់អាមេរិក ផ្គត់ផ្គង់ឯកសារ ភស្តុតាង បញ្ជាក់ថា÷​រដ្ឋា ភិបាលវៀតណាមមិនផ្តល់ការគាំពារ និងអង្គភាពអាជីវកម្ម​វៀតណាមមិន បាន
ទទួល ខ្ទង់ជំនួយណាពីរដ្ឋាភិបាលទេ។ អាចនិយាយបានថា÷​ការសន្និដ្ឋានរបស់ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម អាមេរិក គឺមិនបង្ហាញគ្រប់គ្រាន់​អត្តចរិតនៃរឿងហេតុនេះ ឡើយ ក៏ដូចជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅវៀតណាម​ទៀតផង៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ