សាធារណៈមតិប្រឆាំងជំទាស់ការដែលអាមេរិកចាកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីអំពីបំរ៉ែបំរួលអាកាសធាតុ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១ មិថុនា ក្នុងកាយវិការដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រតិកមម ជាផ្លូវការដំបូងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក Donald Trump បានប្រកាស ថា៖ ប្រទេសនេះចាកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីអំពីការទប់ទល់នឹង បំរ៉ែបំរួលអាកាសធាតុ ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អង់គ្លេស បារាំង និងអាល្លឺម៉ង់បានចេញ សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលអះអាងថា៖ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនអាចត្រូវបានចរចារ ឡើងវិញទេ។ 
សាធារណៈមតិប្រឆាំងជំទាស់ការដែលអាមេរិកចាកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីអំពីបំរ៉ែបំរួលអាកាសធាតុ - ảnh 1 សាធារណៈមតិប្រឆាំងជំទាស់ការដែលអាមេរិកចាកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីអំពីបំរ៉ែបំរួលអាកាសធាតុ

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១ មិថុនា ក្នុងកាយវិការដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រតិកមម ជាផ្លូវការដំបូងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក Donald Trump បានប្រកាស ថា៖ ប្រទេសនេះចាកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីអំពីការទប់ទល់នឹង បំរ៉ែបំរួលអាកាសធាតុ ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អង់គ្លេស បារាំង និងអាល្លឺម៉ង់បានចេញ សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលអះអាងថា៖ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនអាចត្រូវបានចរចារ ឡើងវិញទេ។ អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ លោកស្រី Angela Merkel បានឲ្យដឹងថា៖ លោកស្រីលោកស្តាយចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក។ ក្នុង ពេលនោះ មជ្ឈដ្ឋានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អាល្លឺម៉ង់បានហៅសេចក្តីសម្រេចរបស់ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺទង្វើគំរាមកំហែងទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការជឿន លឿនបច្ចេកទេស ប៉ុន្តែ សង្កត់ធ្ងន់ទៀតថា៖ ឱកាសចូលរួមឡើងវិញក្នុងកិច្ចព្រម ព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅបើកចេញសំរាប់វ៉ាស៊ីនតោន។ នាថ្ងៃដដែល អគ្គលេខាធិ ការ អ.ស.ប. លោក Antonio Guterres បានចាត់ទុកថា៖ សេចក្តីសម្រេចរបស់ អាមេរិកគឺការអស់សង្ឃឹមដ៏ធំ ហើយមានគោលបំណងថា៖ អាមេរិកនឹងដើរតួនាទី ដឹកនាំក្នុងការទប់ទល់នឹងបំរ៉ែបំរួលអាកាសធាតុ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ