សាធារណរដ្ឋឆែក៖ ទីក្រុង Plzen ស្វាគមព្រឹត្តិការណ៍ជាទីក្រុងវប្បធម៌ទ្វីបអឺរ៉ុប២០១៥

សាធារណរដ្ឋឆែក៖ ទីក្រុង Plzen ស្វាគមព្រឹត្តិការណ៍ជាទីក្រុងវប្បធម៌ទ្វីបអឺរ៉ុប២០១៥ - ảnh 1
ទីក្រុង Plzen ស្វាគមព្រឹត្តិការណ៍ជាទីក្រុងវប្បធម៌ទ្វីបអឺរ៉ុប២០១៥

(VOV)_​ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី១៨ មករា នៅទីក្រុង Plzen របស់​សាធារ
ណរដ្ឋឆែក ពោពេញទៅដោយបរិយាកាសសប្បាយរីករាយ ស្វាគម​ព្រឹត្តិការណ៍៖ទី
ក្រុងនេះបានជ្រើសរើសជាទីក្រុងវប្បធម៌ទ្វីបអឺរ៉ុប ឆ្នាំ ២០១៥។​ ភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាតិ
និងអន្តរជាតិជាង៥ម៉ឹននាក់ បានមកដល់ទីក្រុង Plzen ដើម្បីចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះ។
 បណ្ដាសកម្មភាពវប្បធម៌ សិល្បះពោពេញទៅ​ដោយអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌តំបន់​ 
Plzen និងភាគខាងលិចសាធារណរដ្ឋឆែក ​បានប្រព្រឹត្តទៅដល់ថ្ងៃទី១៨មករា ដើម្បី
ស្វាគមព្រឹត្តិការណ៍នេះ។ តាមគំរោង​ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ នឹងមានព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ 
សិល្បះចំនួន៦៥០ នឹងបាន​ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគំរោងការណ៍​ Plzen -ទីក្រុង
វប្បធម៌ទ្វីបអឺរ៉ុប​ ២០១៥នេះដែរ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ