សន្ទសន៍ប្រើប្រាស់ខែឧសភាថយចុះ០,៥៣%

(VOVWORLD) -អគ្គនាយកដ្ឋានស្ថិតិបានជូនដំណឹងនាថ្ងៃទី២៩ឧសភាថា៖ សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់(CPI) ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៧បានថយចុះ០,៥៧% បើប្រៀបនឹងខែមុន។ ក្នុងនោះ ក្រុមទំនិញនិងសេវាកម្ម ក្នុងខែឧសភាមាន CPIថយចុះបើប្រៀបនឹងខែមុនគឺ ក្រុមទំនិញម្ហូបអាហារ
សន្ទសន៍ប្រើប្រាស់ខែឧសភាថយចុះ០,៥៣% - ảnh 1

សន្ទសន៍ប្រើប្រាស់ខែឧសភាថយចុះ០,៥៣%

          (VOV)_អគ្គនាយកដ្ឋានស្ថិតិបានជូនដំណឹងនាថ្ងៃទី២៩ឧសភាថា៖ សន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់(CPI) ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៧បានថយចុះ០,៥៧% បើប្រៀបនឹងខែមុន។ ក្នុងនោះ ក្រុមទំនិញនិងសេវាកម្ម ក្នុងខែឧសភាមាន CPIថយចុះបើប្រៀបនឹងខែមុនគឺ ក្រុមទំនិញម្ហូបអាហារ សេវាកម្ម គមនាគមន៍ ទូរគមនាគមន៍ លំនៅដ្ឋាន និងសម្ភារះសំណង់។ ក្រុមទំនុញនិងសេវាកម្មមាន CPI កើនឡើងគឺ៖វប្បធម៌លេងកំសាន្ត និងទេសចរណ៍ សម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង ថ្នាំនិងសេវាកម្មសុខាភិបាល៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ