សន្ទស្សន៍ត្រៀមខ្លួនបច្ចេកវិទ្យារបស់វៀតណាមឈរលំដាប់ថ្នាក់ទី៧៩/១៣៧ប្រទេសដែលបានរៀបចំណាត់ថ្នាក់

(VOVWORLD) - វៀតណាមនឹងបន្តបង្កើនពីរកម្រិតនិង ឈនឡើងចំណាត់ថ្នាក់ទី៤៥លើ១២៦ប្រទេស ដែលបានរៀបចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងរបាយការណ៍សន្ទស្សន៍ផ្លាស់ប្តូរថ្មី ច្នៃប្រឌិតសកលលោក ឆ្នាំ២០១៧។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ សន្ទស្សន៍ត្រៀមជាស្រេចបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមឈរលំដាប់ថ្នាក់ទី៧៩លើប្រទេស១៣៧និងខឿនសេដ្ឋកិច្ចដែលបានរៀបចំណាត់ថ្នាក់។

សាស្ត្រាចារ្យ Ngo Viet Trung អតីតប្រទេសវិទ្យាស្ថានគណិតវិទ្យានៃបណ្ឌិតសភាវិទ្យា សាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមបានចាត់ទុកថា វៀតណាមគប្បីផ្លាស់ប្តូរយន្តការប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្ស ដើម្បីអ្នកដែលជក់ចិត្តនឹងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ នឹងនរចិត្តបំពេញការងារ រួមចំណែកកែលំអចំណាត់ថ្នាក់សន្ទស្សន៍ត្រៀមជាស្រេចបច្ចេកវិទ្យា វៀត ណាម៖ “ធ្វើលយ៉ាងម៉េចដើម្បីអ្នកជក់ចិត្តនិងមានលទ្ធភាពស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រអាចនឹងនរចិត្តបំពេញការងារដើម្បីគេអាចរួមចំណែកជូនប្រទេសជាតិ។ ប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើន ខណៈដែលមានទំនិញលក់បានទៅបរទេស។ ប្រសិនបើចង់លក់ទំនិញបាននោះ គឺទំនិញរបស់យើងត្រូវធានាគុណភាព។ ហើយចង់មានគុណភាពនោះ ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាត្រូវជឿនលឿនទំនើបទើបបាន។ មើលទៅរយៈពេលវែងខាងមុខផ្នែកវិទ្យសាស្ត្រត្រូវអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាង”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ