សន្និបាតទូទាំងប្រទេសផ្នែកចាត់តាំងកសាងបក្ស

សន្និបាតទូទាំងប្រទេសផ្នែកចាត់តាំងកសាងបក្ស - ảnh 1
សន្និបាតទូទាំងប្រទេសផ្នែកចាត់តាំងកសាងបក្ស

​(VOV)_នាថ្ងៃទី៤មិនា នៅទីក្រុងហាណូយ គណកម្មាធិការប្រតិបត្តិមជ្ឈឹម​បក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម គណកម្មាធិការចាត់តាំងមជ្ឈឹម បានរៀបចំសន្និបាត​ទូទាំង
ប្រទេស ផ្នែកចាត់តាំង កសាងបក្សឆ្នាំ២០១៧។ សន្និបាតបានបូកសរុប ការងារចាត់
តាំង កសាងបក្ស ក្នុងឆ្នាំ២០១៦និងអនុវត្តភារកិច្ចស្នូលក្នុងឆ្នាំ ២០១៧។​ថ្លែងមតិនៅ
ទីនេះ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ អចិន្ត្រៃយ៍គណ​លេខាធិការ លោក Dinh The
Huynh បានចាត់ទុកថា៖ 

“ យើងត្រូវធ្វើសេនាធិការជាក់ស្ដែងនូវសេចក្ដីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតលើកទី
១២របស់បក្ស អនុវត្តភារកិច្ចស្នូលចំនួន៦ ជំហានលោតផ្លោះចំនួន៣ ដោយតភ្ជាប់
ជាមួយការអនុវត្តសេចក្ដីសម្រេចចិត្តមជ្ឈឹម​លើកទី៤ នីតិកាលទី១២​ អំពីការកសាង
បក្ស និងសេចក្ដីសម្រេចចិត្តលេខ ០៥​របស់ការិយាល័យ​នយោបាយ​ ស្ដីអំពីការជំរុញ
ខ្លាំងការងារសិក្សារៀនសូត្រ និងធ្វើតាម​សតិអារម្មណ៍​ សិលធម៌ និងរចនាបទលោក
ប្រធានហូជីមិញ។ចំពោះមុខគឺត្រូវ​ប្រមូលផ្តុំខ្លាង អនុវត្តគំរោងការណ៍ធំៗចំនួនពីរ៖ 
“ បន្តផ្លាស់ប្តូរថ្មី ការដឹកនាំរបស់បក្ស ​កសាងក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព៕”” 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ