សន្និបាតមជ្ឈឹមលើកទី៧នីតិកាលទី១២ចាប់ផ្ដើមថ្ងៃប្រជុំទី៥

(VOVWORLD) - ថ្ងៃទី១១ ឧសភា ជាថ្ងៃប្រជុំទី៥នៃសន្និបាតលើកទី៧ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមនីតិកាលទី១២។ 
នាពេលព្រឹក អង្គសន្នបាតបានពិភាក្សាតាមក្រុមៗអំពីរបាយការណ៍ពិនិត្យលើកិច្ចដឹកនាំ ការបញ្ជាណែនាំរបស់ការិយាល័យនយោបាយនិងគណៈលេខានាឆ្នាំ២០១៧។ នាពេលរសៀល សមាជិកគណៈ កម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សបានស្រាវជ្រាវនិងផ្ដល់មតិទៅលើសេចក្ដីព្រាងឯកសារនានានៃសន្និបាតលើកនេះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ