សន្និបាតមជ្ឈឹមលើកទី៧នីតិកាលទី១២ពិភាក្សាលើគម្រោងការកសាងជួរកម្មាភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី៨ឧសភា សន្និបាតមជ្ឈឹមលើកទី៧ គណៈ កម្មាធិការប្រតិបត្តិមជ្ឈឹមនីតិកាល ទី១២បានឈានចូលថ្ងៃធ្វើការទី២។ 
សន្និបាតមជ្ឈឹមលើកទី៧នីតិកាលទី១២ពិភាក្សាលើគម្រោងការកសាងជួរកម្មាភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ - ảnh 1ទិដ្ឋភាពនៃថ្ងៃធ្វើការទីពីរ សន្និបាតមជ្ឈឹមលើកទី៧ គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិមជ្ឈឹមនីតិកាលទី១២  

នាពេលព្រឹក មជ្ឈឹមបានធ្វើការនៅសាលប្រជុំ ដោយផ្តោតការពិភាក្សាលើគម្រោងការកសាងជួរកម្មាភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ជាពិសេស គឺថ្នាក់យុទ្ធសាស្ត្រមានចរិយាសម្បត្តិ សមត្ថភាពពេញលេញ មានកិត្យនុភាពស្មើភារ កចិ្ច។ គម្រោងការនេះបានកំណត់ច្បាស់នូវគោលដៅទូទៅនិងគោលដៅជាក់ស្តែងនៃ ការកសាងជួរកម្មាភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ជាពិសេសគឺថ្នាក់យុទ្ធសាស្ត្រមានចរិយាសម្ប ត្តិនិងសមត្ថភាពពេញលេញ មានកិត្យានុភាពស្មើភារកិច្ច។ តាមនោះដល់ឆ្នាំ២០២០ នឹងអនុវត្តជាក់ស្តែងនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តឲ្យក្លាយទៅជាសេចក្តីកំណត់របស់បក្សនិង ច្បាប់របស់រដ្ឋ ស្តីពីកិច្ចការកម្មាភិបាល កសាងនិងគ្រប់គ្រងល្អជួរកម្មាភិបាលតាមផែន ការមេ ឲ្យសមស្របនឹងស្ថានភាពជាក់ស្តែង។

        នាពេលរសៀល មជ្ឈឹមបានធ្វើការតាមក្រុម ដោយពិភាក្សាលើគម្រោងការ កំណែទម្រង់ គោលនយោបាយប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់កម្មាភិបាល កងកម្លាំងប្រដាប់ អាវុធនិងនិយោជិកក្នុងសហគ្រាសផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ