សន្និសីទកំពូល G-20 លើកទី៧បានបើក។

សន្និសីទកំពូល G-20 លើកទី៧បានបើក។ - ảnh 1
សន្និសីទកំពូល G-20 លើកទី៧បានបើក។

VOV-នាថ្ងៃទី១៨មិថុនាសន្និសីទកំពូលលើកទី៧របស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមបណ្ដា​ខឿនសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍និងទើបនឹងលេចចេញ (G-20) បានបើកនៅមណ្ឌល
​សំរាក​លំហែកាយឆ្នេរសមុទ្រ Los Cabos របស់ម៉ិកស៊ិច។​នៅសន្និសីទលើក
នេះដំណាងរបស់ខឿនសេដ្ឋកិច្ចចំនួន២០នឹងផ្ដល់អាទិភាពពិភាគ្សាអំពីការ
ជំរុញកំណើននិងបង្កើតការងារធ្វើក្នុង​កាលៈទេសៈសេដ្ឋកិច្ចសកលកំពុង ទ្រាំទ្រនឹងការជិះឥទ្ធពលអសកម្មរបស់​វិប័ត្តបំណូលសាធារណៈអឺរុប។
ក្នុងការពិភាគ្សានៅ Los Cabos បណ្ដាថ្នាក់ដឹក​នាំ G-20 ក៏នឹងអះអាងបង្កើន ចំនួនទុនទ្វេដងរបស់មូលនិធិរូបីយវត្ថុ​ពិភពលោកដោយខ្ទង់កំចីជាប្រាក់ ប្រមាណ៤៣០ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក​សំរាប់អង្គការហិរញ្ញវត្ថុនេះ។         តាមគំរោងបញ្ចប់សន្និសីទបណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំ G-20 នឹងអនុម័ត្តលើផែនការ​
សកម្មភាព Los Cabos ដោយការសន្យាជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងពេលនៅតែអះអាងថានឹង​ប្តេជ្ញាចិត្តបន្ថយការខាតបង់ថវិការរដ្ឋ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ