សន្និសីទកំពូល RIO+20ចាប់ផ្តើមថ្ងៃធ្វើការដំបូង

សន្និសីទកំពូល RIO+20ចាប់ផ្តើមថ្ងៃធ្វើការដំបូង - ảnh 1
រូបថតៈ Internet

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី២០មិថុនា សន្និសីទកំពូលនៃ អ.ស.ប ស្តីអំពីអភិវឌ្ឍន៌ចីរភាព
(Rio+20) ចាប់ផ្តើមថ្ងៃធ្វើការដំបូងនៅទីក្រុង Rio de Janeiro របស់ប្រេស៊ីល។ សន្និ
សីទឆ្នាំនេះ ទាក់ទាញចូលរួមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាង ៩០រូប និងតំណាង ចំនួន​១៩១
ក្នុងចំណោម សមាជិក១៩៣ របស់អ.ស.ប។សន្និសីទនេះ ផ្តោតសំខាន់ទៅលើការ ពិភាក្សាអំពីបណ្តាវិធានការជំរុញកិច្ចការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងការពារបរិស្ថាន
អភិវឌ្ឍន៌ចូរភាព។ គណៈប្រតិភូវៀតណាម ដោយឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី Nguyen
Thiên Nhanធ្វើជាប្រធាន។ ដោយប្រធានបទ “អនាគតដែលយើងបង់ប្រាថ្នា”បណ្តា សិក្ខាសាលានឹងប្រមូលផ្តុំ ទៅលើប្រធានបទសំខាន់ គឺ​កែលំអ ក្របខ័ណ្ឌរបបដើម្បី
អភិវឌ្ឍន៌ចីរភាព និងអភិវឌ្ឍនន៌ខឿនសេដ្ឋកិច្ចបៃតង ក្នុងស្ថានភាពអភិវឌ្ឍន៌ ចីរភាពនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ