សន្និសីទកំពូល SAARC លើកទី១៨បានបើក

សន្និសីទកំពូល SAARC លើកទី១៨បានបើក - ảnh 1
សន្និសីទកំពូល SAARC លើកទី១៨បានបើក (saarc-sec.org)

        Vovworld-នាថ្ងៃទី២៦វិច្ឆិកា សន្និសីទកំពូលលើកទី១៨របស់សមាគម​
សហប្រតិបត្តិការដំបន់អាស៊ីខាងត្បូង (SAARC) បានបើកនៅរដ្ឋធានី Kathmandu
របស់ណេប៉ាល់ដោយមានរបៀបវារៈប្រមូលផ្ដុំពិភាគ្សាះអំពី​សន្តិសុខ​ដំបន់
ពាណិជ្ជកម្មនិងសមាហរណកម្ម។​នៅសន្និសីទឆ្នាំនេះ ថ្នាក់ដឹកនាំ​នៃ​បណ្ដា
ប្រទេសនឹងពិភាគ្សាអំពីបញ្ហាសំខាន់និងលេចធ្លោជាច្រើននៅដំបន់​អាស៊ីខាងត្បូង
ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងទំនុកទុកចិត្តរវាងប្រទេស​សមាជិក​នានាបង្កើតដំបន់
ពាណិជ្ជកម្មសេរីរបៀបទប់ទល់នឹងគ្រោះបំពុលបរិស្ថានបំរ៉ែបំរួលអាកាសធាតុនិង
គ្រោះធម្មជាតិ។ ក្រៅពីនោះបញ្ហាកំណែទម្រង់ SAARC ត្រូវ​បាន​ចាត់ទុកនឹងជា
ប្រធានបទក្តៅគគុកនៅសន្និសីទឆ្នាំនេះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ