សន្និសីទកាសែតអំពីការតាំងបង្ហាញអាវផាយវៀតណាមនៅបារាំង

សន្និសីទកាសែតអំពីការតាំងបង្ហាញអាវផាយវៀតណាមនៅបារាំង - ảnh 1
សន្និសីទកាសែតអំពី ការតាំងបង្ហាញអាវផាយវៀតណាមនៅបារាំង (Image: VOV online)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២២ សីហា នៅទីក្រុងហាណូយ សន្និសីទកាសែតអំពី ការតាំងបង្ហាញអាវផាយវៀតណាមនៅបារាំង នាថ្ងៃទី ៧ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅវិមាន Chambord (បារាំង) ក្នុង
ក្របខ័ណ្ឌ “ឆ្នាំបារាំងនៅវៀតណាម ២០១៣”។ វិមាន Chambord គឺជាវិមាន
មួយ ក្នុងចំណោមវិមានស្អាតបំផុតចំនួន ១០ លើសកលលោក ដែលអង្គការ
វប្បធម៌ វិទ្យាសាសាត្រអប់រំនៃ អ.ស.ប. (UNESCO) បានទទួលស្គាល់គឺជា
បេតិកភ័ណ្ឌរបស់មនុស្សលោក។ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ អ្នករចនាម៉ូតវៀតណាម
ចំនួន ៣ រូប គឺMinh Hanh Cong Khanh Trong Nguyen នឹងចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះ
។ នេះគឺជា ឱកាសសំរាប់បណ្ដាអ្នកេចនាម៉ូតវៀតណាមឧទ្ទេសនាមអំពីវប្បធម៌
ទឹកដីនិងរូបភាពវៀតណាមដល់មិត្តភក្តអន្តរជាតិទៀតផង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ