សន្និសីទគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលរួមលើកទី ១១ តំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍

(VOVWORLD) -សន្និសីទគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលរួមលើកទី ១១ តំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ CLV (កម្ពុជា - ឡាវ - វៀតណាម) នឹងប្រព្រឹត្តិទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤ ដល់ថ្ងៃតី ២០ ធ្នូ នៅទីរួមខេត្ត Dong Xoai  ខេត្ត Binh Phuoc (វៀតណាម)។
សន្និសីទគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលរួមលើកទី ១១ តំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ - ảnh 1 សន្និសីទគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលរួមលើកទី ១១ តំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍

សន្និសីទគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលរួមលើកទី ១១ តំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ CLV (កម្ពុជា - ឡាវ - វៀតណាម) នឹងប្រព្រឹត្តិទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤ ដល់ថ្ងៃតី ២០ ធ្នូ នៅទីរួមខេត្ត Dong Xoai  ខេត្ត Binh Phuoc (វៀតណាម)។

កម្មវិធីសម្មភាពនៃសន្និសីទគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលរួមលើកទី ១១ តំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍CLV រួមមាន៖ សិក្ខាសាលាស្ដីពីការប្រមូលមតិរួមវិភាគទានសម្រាប់ផែនការអនុវត្ត កិច្ចព្រមព្រៀងពន្លឿនការវិនិយោគ ថែមទាំងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍  សន្និសីទថ្នាក់អនុគណៈកម្មាការសន្តិសុខ  កិច្ចការបរទេស លើកទី ១០ តំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍   វេទិការយុវជនលើកទី ៧ តំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ និងសន្និសីទថ្នាក់អនុគណៈកម្មការបរិស្ថាន សង្គម តំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ ជាដើម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ