សន្និសីទដំណើរការភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៧របស់ខុទ្ទកាល័យរដ្ឋសភា

12 មករា 2017 - 17:16:55

សននសទដណើរការភារកចចឆនា២០១៧របសខទទកាលយរដឋសភា hinh 0
ប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan ប្រគល់ជូនទង់ប្រឡងប្រណាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសំរាប់ខុទ្ទកាល័យរដ្ឋសភា (រូបថត៖TTXVN)

(VOVworld) - នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ មករា ខុទ្ទកាល័យរដ្ឋសភាវៀតណាមបានរៀបចំ
សន្និសីទបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៦និងដំណើរការភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៧។អញ្ជើញថ្លែង
មតិនៅទីនេះ ប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan លើកច្បាស់ថា ក្នុងឆ្នាំ
២០១៦ រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៤បន្តទទួលយក ផ្លាស់ប្ដូរថ្មី លើកកំពស់ គុណភាព
ប្រសិទ្ធភាពការងារ ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនិងប្រជាជនក្នុង
ទូទាំងប្រទេស។សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភារកិច្ចនាពេលខាងមុខ លោកស្រី Nguyen Thi
Kim Ngan ចាត់ទុកថា រដ្ឋសភាចាំបាច់ត្រូវសំរេចឲ្យបានល្អនូវតួនាទី របស់ខ្លួននោះគឺ
ការងារនីតិបញ្ញត្តិ ការងារឃ្លាំមើលនិងការងារសំរេចបញ្ហា សំខាន់ៗរបស់ប្រទេស
ជាតិ៕

ខេត្ត Quang Binh - ទីកន្លែងថតខ្សែភាពយន្ត Kong: Skull Island

ខេត្ត Quang Binh - ទីកន្លែងថតខ្សែភាពយន្ត Kong: Skull Island

(VOVworld) – ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅកាណាល់ ផ្សាយជាតិជាភាសាបរទេសនៃវិទ្យុសម្លេងវៀត ណាមទទួលបានសំបុត្រនិង email ចំនួន ២១៣ របស់មិត្តអ្នកស្តាប់មកពីប្រទេសចំនួន ៤០ លើពិភពលោក។ ក្នុងនាទីប្រអប់សំបុត្រ មិត្តអ្នកស្តាប់ពេលនេះ កាណាល់ផ្សាយ ជាភាសាខ្មែរនឹងឆ្លើយសំណួររបស់លោក Khambeng Inthavong មិត្តអ្នកស្តាប់ មកពីឡាវដែលមានគោលបំណងស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបណ្ដាទីកន្លែងថូតខ្សែភាពយន្ត Kong: Skull Island នៅវៀតណាម។

អានបន្ថែម