សន្និសីទដំណើរការភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៧របស់ខុទ្ទកាល័យរដ្ឋសភា

12 មករា 2017 - 17:16:55

សននសទដណើរការភារកចចឆនា២០១៧របសខទទកាលយរដឋសភា hinh 0
ប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan ប្រគល់ជូនទង់ប្រឡងប្រណាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសំរាប់ខុទ្ទកាល័យរដ្ឋសភា (រូបថត៖TTXVN)

(VOVworld) - នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ មករា ខុទ្ទកាល័យរដ្ឋសភាវៀតណាមបានរៀបចំ
សន្និសីទបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៦និងដំណើរការភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៧។អញ្ជើញថ្លែង
មតិនៅទីនេះ ប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan លើកច្បាស់ថា ក្នុងឆ្នាំ
២០១៦ រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៤បន្តទទួលយក ផ្លាស់ប្ដូរថ្មី លើកកំពស់ គុណភាព
ប្រសិទ្ធភាពការងារ ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនិងប្រជាជនក្នុង
ទូទាំងប្រទេស។សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភារកិច្ចនាពេលខាងមុខ លោកស្រី Nguyen Thi
Kim Ngan ចាត់ទុកថា រដ្ឋសភាចាំបាច់ត្រូវសំរេចឲ្យបានល្អនូវតួនាទី របស់ខ្លួននោះគឺ
ការងារនីតិបញ្ញត្តិ ការងារឃ្លាំមើលនិងការងារសំរេចបញ្ហា សំខាន់ៗរបស់ប្រទេស
ជាតិ៕

ឧទ្ទេសនាមអំពីឆាកល្ខោនកណ្តាលវាលនៅវិធីដើរថ្មើជើងនៃទីក្រុងហាណូយ

ឧទ្ទេសនាមអំពីឆាកល្ខោនកណ្តាលវាលនៅវិធីដើរថ្មើជើងនៃទីក្រុងហាណូយ

(VOVworld)-លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី! ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ ការណាល់ផ្សាយជា ភាសាបរទេសនៃវិទ្យុសម្លេងវៀតណាម ទទួលបានសំបុត្រមួយចំនួន មកពី ប្រទេសនិងតំបន់ដែនដីទូទាំងពិភពលោក ។ក្នុងនោះកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរ ទទួលបានសំបុត្រចំនួន៣ មកពីមិត្តអ្នកស្ដាប់ អ៊ុំសាវឿននិង រិន្តាធិនមកពីខេត្តកណ្តាលនិងខេត្តស្វាយរៀង ប្រទេសកម្ពុជានិងមិត្តសុខពិសី។ ក្នុងនាទីប្រអប់សំបុត្រមិត្តអ្នកស្ដាប់ពេលនេះ យើងខ្ញុំសូមឧទ្ទេសនាមជាមួយមិត្តអ្នកស្តាប់អំពីឆាកល្ខោនកណ្តាលវាលនៅ វិថីដើរដោយថ្មើជើងនៃទីក្រុងហាណូយតាមសំណូមពររបស់មិត្តអ្នកស្តាប់ សុខ ពិសី។

អានបន្ថែម