សន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីសហករណ៍តំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី១០

សន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីសហករណ៍តំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី១០ - ảnh 1
អនុប្រធានរដ្ឋ លោកស្រី Dang Thi Ngoc Thinhអញ្ជើញថ្លែងមតិក្នុងសន្និសីទ

(VOVworld)-ក្រោមប្រធានបទ “ទស្សនៈវិស័យដល់ឆ្នាំ២០៣០៖ បង្កើនការជួយ
 ឧបត្ថម្ភនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយតំបន់សហករណ៍ ដើម្បី
អនុវត្តរាល់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍និរន្តរភាព” សន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីសហករណ៍ តំបន់
អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក (ICA-AP)លើកទី១០បានប្រារព្ធនាព្រឹកថ្ងៃទី១៨មេសានៅទី ក្រុង
ហាណូយ។ អញ្ជើញថ្លែងមតិក្នុងពិធីបើក អនុប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោកស្រី Dang
Thi Ngoc Thinh បាន អះអាងថា នេះជា ពេលវេលាដែលវៀតណាមអាចរួមចំណែក
ជាក់ស្តែងសម្រាប់ ICA-AP ។ លោកស្រី Dang Thi Ngoc Thinh បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖

        “ខ្ញុំចាត់ទុកថា ICA-AP គប្បីប្រមូលផ្តុំលើការដោះស្រាយរាលបញ្ហាជាបន្ទាន់
សព្វថ្ងៃ តាម រយៈការជម្រុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងទស្សនវិស័យូរអង្វែង។ យើង
គប្បីជម្រុញ សេដ្ឋកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ សហករណ៍។កែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធគប្បីផ្តល់
អាទិភាព សម្រាប់ ICA-AP សំដៅបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាព
សកម្ម ភាពរបស់សហករណ៍។​យើងក៏គប្បីកសាងសហគមន៍សហករណ៍រឹងមាំនិង
អភិវឌ្ឍន៍ និរន្តរភាព ហើយយកប្រជាជននិងសហករណ៍ជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការ
អភិវឌ្ឍន៍”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ