សន្និសីទបូកសរុបការងារកិច្ចការបរទេសប្រជាជនឆ្នាំ២០១៦និងអនុវត្តភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៧

សន្និសីទបូកសរុបការងារកិច្ចការបរទេសប្រជាជនឆ្នាំ២០១៦និងអនុវត្តភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៧ - ảnh 1
អចិន្ត្រៃយ៍គណៈលេខាបក្ស លោក Dinh The Huynh
អញ្ជើញផ្តល់អនុសាសន៍ក្នុងសន្និសីទ

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី១៨ខែមករានៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរ
ទេសមជ្ឈឹមបានរៀបចំសន្និសីទបូកសរុបការងារការទូតប្រជាជនឆ្នាំ២០១៦ និង
អនុវត្តភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៧។ អង្គប្រជុំបានអះអាងថា ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ សមូហភាពនា
នានិងអង្គការប្រជាជនទាំងមូលបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងសាមគ្គី មិត្តភាព
 និង សហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រជាជននៃប្រទេសជិតខាង ព្រមទាំងបើកទូលាយ
ទំនាក់ ទំនងជាមួយមិត្តភក្តិអន្តរជាតិ ជាពិសេស ចលនាជនវៀតណាមនៅឯបរ
ទេស រួម ចំណែកជាក់ស្តែងទៅក្នុងសមិទ្ធិរួមរបស់ប្រទេសជាតិ។ អញ្ជើញផ្តល់អនុ
សាសន៍ បញ្ជាណែនាំនៅក្នុងសន្និសីទនេះ អចិន្ត្រៃយ៍គណៈលេខាបក្ស លោក
 Dinh The Huynh បានលើកច្បាស់ថា៖

        “រណសិរ្សមាតុភូមិ អង្គការមហាជននិងអង្គការប្រជាជន ត្រូវបន្តករផ្លាស់ប្តូរថ្មី
 ឲ្យបានខ្លាំងក្លាថែមទៀត សំដៅលើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្តែងនៃសកម្មភាពកិច្ច
 ការបរទេសប្រជាជន។​បង្កើនលក្ខណៈម្ចាស់ការនិងធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតនូវទំ​
នាក់ទំនងជាមួយមិត្តភក្តិអន្តរជាតិ ម្ចាស់ការនិងសកម្មចូលរួមរាល់យន្តការសហ
ប្រតិ​បត្តិការ វេទិកាពហុភាគីតំបន់និងអន្តរជាតិសំខាន់ៗដទៃទៀត​”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ