សន្និសីទបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៦របស់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសមជ្ឈឹម

សន្និសីទបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៦របស់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសមជ្ឈឹម - ảnh 1
អចិន្ត្រៃគណៈលេខាលោក Dinh The Huynh​

(VOVworld) - នារសៀលថ្ងៃទី៥ មករា គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសមជ្ឈឹម
វៀតណាមបានរៀបចំសន្និសីទបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៦និងទិសដៅភារកិច្ចឆ្នាំ
២០១៧។អញ្ជើញថ្លែងមតិនៅទីនេះ អចិន្ត្រៃគណៈលេខាលោក Dinh The Huynh
បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្នុងកាលៈទេសៈដែលស្ថានភាពពិភពលោកនិងតំបន់នឹងបន្ត
មានបម្រែបម្រួលដ៏ស្មុគស្មាញនាពេលខាងមុខនោះ គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរ
ទេសមជ្ឈឹមចាំបាច់ត្រូវបង្កើនថែមទៀតនូវការងារស្រាវជ្រាវ ព្យារកណ៍អំពីគោល
នយោបាយរបស់ប្រទេសធំៗ ស្ថានភាពនៅតំបន់និងអន្តរជាតិ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ