សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំ AIIB ជំរុញអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិរន្តរភាព

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១៦ មិថុនា សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំលើកទី ២ នៃធនាគារ វិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទ្វីបអាស៊ី (AIIB) បានបើកជាផ្លូវការនៅកោះ Jeju កូរ៉េ ខាងត្បូង ដោយប្រធានបទ «មូលដ្ឋានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិរន្តរភាព»។ 
សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំ AIIB ជំរុញអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិរន្តរភាព - ảnh 1 សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំ AIIB ជំរុញអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិរន្តរភាព

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១៦ មិថុនា សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំលើកទី ២ នៃធនាគារ វិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទ្វីបអាស៊ី (AIIB) បានបើកជាផ្លូវការនៅកោះ Jeju កូរ៉េ ខាងត្បូង ដោយប្រធានបទ «មូលដ្ឋានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិរន្តរភាព»។ អង្គសន្និសីទចំនួន ២ ពាន់នាក់មកពីប្រទេសជាសមាជិកចំនួន ៥៧ បានចូលរួម ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នេះ។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង លោក Moon Jae-in បានអំពាវនាវឲ្យ AIIB គប្បីមានកញ្ចប់វិនិយោគនិរន្តរភាពដែលឆ្ពោះ ទៅប្រជាពលរដ្ឋ ព្រមទាំង សន្យានឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍អភិវឌ្ឍន៍នៃ ប្រទេសនេះសំដៅជួយឧបត្ថម្ភប្រទេសក្រីក្រក្នុងតំបន់។ លោកវាយតំលៃខ្ពស់ ចំពោះការជួយឧបត្ថម្ភសំខាន់របស់ AIIB សំរាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នានា ជាពិសេសគឺកញ្ចប់ឧបត្ថម្ភដែលមានតំលៃ ២ ពាន់ ២០០ លានដុល្លាអាមេរិក សំរាប់គំរោងការណ៍ចំនួន ១៦៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ