សន្និសីទពាក់កណ្ដាលអាណត្តិក្រុមពិគ្រោះយោបល់របស់បណ្ដាអ្នកផ្តល់ជំនួយអោយវៀតណាមឆ្នាំ2012​

សន្និសីទពាក់កណ្ដាលអាណត្តិក្រុមពិគ្រោះយោបល់របស់បណ្ដាអ្នកផ្តល់ជំនួយអោយវៀតណាមឆ្នាំ2012​ - ảnh 1
សន្និសីទពាក់កណ្ដាលអាណត្តិក្រុមពិគ្រោះយោបល់របស់បណ្ដាអ្នកផ្តល់ជំនួយ 2012​(http://www.icon.evn.com.vn)

នាថ្ងៃទី 5 មិថុនា សន្និសីទពាក់កណ្ដាលអាណត្តិ  ក្រុមពិគ្រោះយោបល់របស់ បណ្ដាអ្នក
ផ្តល់ជំនួយអោយវៀតណាម ( CG ) ឆ្នាំ 2012​ ត្រូវ​បាន​បើក​ជាផ្លូវការ នៅ​ខេត្ត​ Quang Tri  (ភាគកណ្ដាលវៀតណាម) ​ដោយ​មានការ​ចូល​រួម​ ​របស់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ​រដ្ឋាភិបាល វៀតណាម លោក Hoang Trung Hai នាយិកាធនាគារ​ពិភពលោក​ប្រចាំនៅវៀតណាម 
Victoria Kwa Kwa និង​ដំណាងជាង 300 នាក់ ជាថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាក្រសួង ផ្នែកមជ្ឈឹម  បណ្ដាខេត្ត ទីក្រុង ​​នៅភាគខាងត្បូងវៀតណាម…លៗ។ នេះគឺជាវេទិកា ​ផ្លាស់ប្តូរមតិ ​រវាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម និង សហគមន៍ បណ្ដាអ្នកផ្តល់ជំនួយអោយ​វៀតណាម  អំពី សភាពការណ៍ អភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ពិភាក្សាអំពី​បណ្ដាវិធានការជំរុញ កំណើន សេដ្ឋកិច្ច អនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយភាព​ក្រីក្រ លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាព ការប្រើ
ប្រាសទុន ODA និងបណ្ដា​បញ្ហា​ចាំបាច់​ដែលបានដាក់ចេញ ក្នុងដំណើការអភិវឌ្ឍន៍។

          ថ្លែងមតិនៅទីនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Hoang Trung Hai បានអះ
អាងថា៖  ក្នុងរយះពេល ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅ បណ្ដាអ្នកផ្តល់​ជំនួយ​បរទេសបានជួយឧបត្ថម្ភ វៀតណាម តាមរយះបណ្ដាគំរោងការណ៍ លើវិស័យនានា ពិសេសគឺ ការកាត់បន្ថយ
ភាពក្រីក្រ និងគ្រោះអាសន្ន គ្រោះធម្មជាតិនៅភាគកណ្ដាលវៀតណាម។ ឧបនាយក
រដ្ឋមន្ត្រី​ Hoang Trung Hai អះ​អាង​ថា៖
          “រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម វាយតំលៃខ្ពស់ នូវរាល់ការជួយឧបត្ថម្ភ​ ​និង មានគោល បំណងថា បណ្ដាអ្នកផ្តល់ជំនួយបន្តជួយឧបត្ថម្ភអោយការ​អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គម  កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រយ៉ាងចីរភាព ក្នុងរយះពេល​ប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខ។ យើងខ្ញុំសូម សន្យា ការប្រើប្រាស់បណ្ដាប្រភពទុនរបស់​បណ្ដាអ្នកផ្តល់ជំនួយ ប្រកបដោយមាន ប្រសិទ្ធិភាព តម្លាភាព និងបង្កា ប្រឆាំង​អំពើអសកម្ម។ ខ្ញុំជឿជាក់ថា ជំនួបសន្ទនានេះ  នឹងរួមចំណែកជំរុញទំនាក់​ទំនង សហប្រតិបត្តិការ រវាង រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម និង
បណ្ដាអ្នកផ្តល់​ជំនួយបរទេស៕”

ព័ត៌មានទាក់ទិន

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ