សន្និសីទពិគ្រោះយោបល់លើកទី២អំពីការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភា

សន្និសីទពិគ្រោះយោបល់លើកទី២អំពីការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភា - ảnh 1
សន្និសីទពិគ្រោះយោបល់លើកទី២អំពីការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភា

          (VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧មិនា នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រុមប្រធាន គណៈកម្មាធិ
ការមជ្ឈឹមរណសិរ្យមាតុភូមិវៀតណាម បានរៀបចំសន្និសីទពិគ្រោះយោបល់លើក
ទី២ ដើម្បីបង្កើតបញ្ជីរាយនាម​អ្នកឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាសមាជិក​សភា នីតិកាល
ទី១៤។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹម ​រណសិរ្យមាតុភូមិវៀត
ណាម និងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបោះឆ្នោតជាតិ ​លោក Nguyen Thien Nhan បាន
អោយដឹងថា៖

          “ សន្និសីទពិគ្រោះយោបល់លើកទី២ ជាខ្លឹមសារដ៏សែនសំខាន់ ក្នុងដំ​ណើ
ការត្រៀមរៀបចំបោះឆ្នោតរដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៤។ នៅទីនេះ បណ្ដាអង្គ​សន្និ
សីទបានបង្កើតបញ្ជីរាយនាម​ ដោយស្ថាប័ន អង្គការ ​អង្គភាពនៅមជ្ឈឹមឧទ្ទេស
នាម ជាសមាជិកសភាឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាសមាជិកសភាដែលមានគ្រប់បទ
ដ្ឋានក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតរដ្ឋសភា និងច្បាប់ក្រុមប្រឹក្សា​ប្រជាជន។​សន្និសីទបានរួម
ចំណែកលើក​កំពស់គុណភាពសមាជិកសភា ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការអំពីការៀបចំ
សកម្មភាព​រដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៤៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ